GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001014022014 BENTOLOJİ Ders 4 8 0

Lisans

1 Bentolojinin tanımı, terminolojisi ve sınıflandırılma prensiplerini öğrenebilme
2 Bentos grubunda besinsel mekanizmalar, besin tipleri ve habitatla olan ilişkilerini yorumlayabilme
3 Deniz ve içsularda yaşayan bentik komüniteler hakkında bilgi edinme. Türkiye'nin bentik biyoçeşitliliği hakkında bilgi edinme.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bentozun tanımı, bentozun boyca büyüklüğe göre sınıflandırılması, göl biyosönozu’nun sınıflandırılması ve göllerde bentik zonasyon
2 Littoral zonun özellikleri, yüksek bitkilerin limnolojik özellikleri
3 Göllerde bentik komüniteler: Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda
4 Göllerde bentik komüniteler: Bryozoa, Annelida ve Ostracoda
5 Göllerde bentik komüniteler: Mysidacea, Isopoda, Decapoda ve Amphipoda
6 Göllerde bentik komüniteler: Mollusca ve Insecta
7 Besinsel mekanizmalar ve besin tipleri, Biyomas ve beslenme oranı
8 Arasınav
9 Denizel bentosun tanımı, örnekleme yöntemleri, biyolojik ve hareket yetenekleri yönünden sınıflandırılması
10 Canlıların subsratumla olan ilişkileri ve boyları yönünden sınıflandırılması
11 Mikrobenthosu oluşturan sistematik gruplar, mikrobenthosun biyo-ekolojik özellikleri ve horizontal-vertikal dağılımı
12 Meiobenthosu oluşturan sistematik gruplar, meiobenthosun biyo-ekolojik özellikleri ve horizontal-vertikal dağılımı
13 Makrobenthosu oluşturan sistematik gruplar, makrobenthosun biyo-ekolojik özellikleri ve horizontal-vertikal dağılımı
14 Biyolojik formlar, hareket çeşitleri
15 Dönem projesi sunumları
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Laboratuvar Sınavı 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 70
Rapor Hazırlama 1 10
Rapor Sunma 1 10
Alan Çalışması 1 10
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Proje Hazırlama 1 20 20
Proje Sunma 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek