GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024072014 KULUÇKAHANE TEKNOLOJİSİ Ders 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, kuluçkahane teknolojisi ve bu teknolojiyi oluşturan alt unsurların teknik yönden ele alınarak tanımlanmasıdır.


Prof.Dr. Osman ÖZDEN, Prof.Dr. Cüneyt SUZER


1 Kuluçkahane bölümlerini sınıflayabilme
2 Kuluçkahane teknolojilerine hakim olabilme
3 Üretim birimleri teknolojisini anlayabilme ve kullanabilme
4 Kuluçkahane uygulamalarını anlayabilme ve tekrarlayabilme
5 Kuluçkahane teknolojisine ilişkin sorunları anlayabilme ve çözüm yolu geliştirebilme


Yok


Yok


Ders kapsamında kuluçkahane ve kuluçkahanelerin bölümleri, teknik yapılanma, su yönetimi, üretim birimleri, kuluçkahane ekonomisi, kuluçkahane teknolojisinin güncel sorunları ve çözüm yollarına ait teknik konular işlenecektir


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kuluçkahane ve kuluçkahane bölümlerinin genel tanımı Video ve slayt gösterimi
2 Kuluçkahane bölge seçimi ve yerleşimi Harita üzerinde arazi seçimi
3 Teknik Birimler Teknik hesaplamalar
4 Su temini ve yönetimi Su temini hesaplamaları
5 Üretim birimleri I (Yem ve yemleme teknolojileri) Üretim birimlerine ait teknik hesaplamalar
6 Üretim birimleri II (Anaç teknolojileri) Üretim birimlerine ait teknik hesaplamalar
7 Üretim birimleri III (Larva teknolojileri I) Video ve slayt gösterimi
8 Ara Sınav Değerlendirme
9 Üretim birimleri IV (Larva teknolojileri II) Video ve slayt gösterimi
10 Kuluçkahane uygulamaları I Kuluçkahaneye ait teknik hesaplamalar
11 Kuluçkahane uygulamaları II Video ve slayt gösterimi
12 Kuluçkahane atık su yönetimi Atık su yönetmeliği
13 Kuluçkahane ortamında iş ve işçi güvenliği Video ve slayt gösterimi
14 Kuluçkahane ekonomisi Ekonomik analizi yapma
15 Kuluçkahane teknolojilerine ait sorunlar ve çözüm yolları Uzman kuluçkahane yöneticileri ile görüşme
16 Final Sınavı Değerlendirme

1-Chebanov, M.S.; Galich, E.V., Sturgeon hatchery manual. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No.558. Ankara, FAO. 2011, 303 p. 2- Lekang Odd-Ivar. 2007. Aquaculture Engineering, Blackwell Publishing. 3- Arthur, J.R., Bondad-Reantaso, M.G. & Subasinghe, R.P. 2008., Procedures for the quarantine of live aquatic animals: a manual. FAO FisheriesTechnical Paper No. 502. Rome, FAO. 74 pp. 4-Shepherd, C. J., Bromage, N.R. 1995. Intensive Fish Farming. Blackwell Science Ltd.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Quiz 2 1 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Alan Gezisi 1 12 12
Bireysel Çalışma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 85

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 4 3 3 5 5 4 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 4 5 5 4
ÖÇ 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5
ÖÇ 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek