GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024022014 BALIK BESLEME II Ders 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Türlerin beslenme özellikleri ve besin madde gereksinimleri dikkate alınarak, uygun besleme sistemlerinin yardımı ile uygun oranlarda yem kullanımının ele alınması amaçlanmaktadır.


Doç.Dr. Ali Yıldırım KORKUT, Doç.Dr. Aysun Kop


1 Yem yapım sistemlerini ve yem tiplerini tanımlayabilme
2 İyi bir besleme ile kaliteli ürünlerin elde edilmesinin insan beslenmesinde ki önemini belirleyebilme
3 Su ürünleri işletmelerinde kullanılan yemlerin kullanım şekilleri ve ekonomik önemini saptayabilme
4 Su ürünleri beslemede gelişimin izleme yöntemleri, formülleri, bunların değerlendirilmesini yorumlayabilme
5 Balık türlerine ve türlerin farklı dönemlerine göre gereksinim duydukları besin tipleri, içerikleri ve uygun yem büyüklüklerinin belirlenmesi, ortam koşullarına göre besleme rejimlerinin ve protokollerinin öğrenilmesi ile ilgili litaratür çalışması yapabilme ve sonuçları tartışabilme
6 Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan besleme teknikleri, otomasyon ve izleme ile ilgili öğrenim ve yetiştiriciliğin ortam koşulları ve çevresel etki değerlerini karşılaştırabilme
7 Su ürünleri yetiştiriciliği uygulamaları ile elde edilen ürünlerin, ortamın ve yemlerin kalite kontrol yöntemleri (kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve biyolojik (histolojik, enzimatik vb)) ile değerlendirebilme


Yok


Yok


Bu ders kapsamında, su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinin yem ve besin kullanımı yönünden değerlendirilmesi, ürünlerin besin olarak önemi, kullanılan yem tipleri ve içerikleri, ortam ile ilişkileri, yemlerden yararlanma ve gelişimin izleme yöntemleri, beslemede otomasyon ve kullanımı, kalite kontrol yöntemleri, veri toplama ve bu verilerir değerlendirilmesi ile uygulamaya alınması ve çözümlerinin belirlenmesi sağlanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı; kapsamı, amacı, uygulanacak yöntemler
2 Su ürünleri yetiştiriciliği sistemleri içinde yemlerin ve beslemenin önemi, kullanılan yem çeşitleri, bu yemlerin tanıtımı, besleme bağlı olarak sistemlerin karşılaştırılması hakkında bilgilendirme,
3 Su ürünleri yetiştiriciliği içinde besleme stratejileri, bunların oluşturulması, yönetim, bunlar içinde türlerin özelliklerine, içinde bulundukları dönemlere ait yem ve döneme bağlı yem kullanım oranlarının tespit yöntemleri hakkında bilgilendirme,
4 Su ürünleri beslemeye etki eden faktörler, bunların özellikleri, izlenmesi ile bunların özelliklerinin incelenmesi, yorumlanması ve uygulamaya geçirilmesi yönünde bilgilendirme
5 Su ürünleri yetiştiriciliğinde beslemeyi etkileyen faktörlerin ve bunların değerlendirilmesinin devamı. Ortam koşullarının besleme üzerine etkilerinin detaylı olarak ele alınması bunların izleme ve algılama yöntemleri ile veri toplama, hesaplama ve değerlendirme yöntemlerinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi,
6 Literatür çalışması sonucunda elde edilen verilerin tartışılması
7 Genel olarak ele alınan konuların tekrarı, besleme prensipleri ve beslemeye etki eden faktörler , gelişimin izlenmesi ile birlikte, yemlerin kullanım oranlarının belirlenmesi konularının ele alınması ve değerlendirilmesi
8 Ara sınav
9 Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan türlere göre besleme uygulamaları, türlerin besin tercihlerinin belirlenmesi, uygun yemlerin bulunması, verilmesi ve performans değerlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularının ele alınması,
10 Su ürünleri yetiştiriciliğinde beslemede otomasyon ve uygulamaları, bunlar ile izleme yöntemlerinin oluşturulması ve yöntemlerin ele alınması,
11 Su ürünleri yetiştiriciliğinde besleme tekniklerinin genel değerlendirilmesi, kalite kontrol yöntemlerinin öğretilmesi, izleme yöntemlerinin pekiştirilmesi ile yönetim esaslı çalışmaların yapılması ve önceki çalışmaların tartışılması
12 Yetiştiriciliği yapılan türlerin anaç, larval, ön besi, besi, özel besleme dönemlerindeki besin madde ihtiyaçları, besleme rejimleri, yetiştiricilik alanlarına göre uygulanacak yöntemlerin belirlenmesi ve bunların öğrencilere dağıtımı
13 Genel değerlendirme ve tartışma,
14 Dönem projesi sunumları
15 Dönem projesi sunumları
16 Final Sınavı

Korkut,A.Y., Hoşsu,B., Fırat,A.,2004. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi II ( Laboratuvar Uygulamaları ve Yem Yapım Teknolojisi) IV.Baskı. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:54, Ders Kitabı No: 23. İzmir Hoşsu,B., Korkut,A.Y.,Fırat,A.,2008. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi II ( Laboratuvar Uygulamaları ve Yem Yapım Teknolojisi) VI.Baskı. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:50, Ders Kitabı No: 19. İzmir New,B.,1987. Feed and Feeding of Fish and Shrimps. Aquaculture Development and Coordination Programme, ADCP/ REP/ 87/26, FAO,Rome Cowey,C.B., Mackie,A.M.,Bell,J.G.,1985. Nutrition and Feeding in Fish.Academic Press. Ders notları. Balık besleme yöntemleri ile ilgili güncel notlar.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Proje Hazırlama 1 15 15
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 119

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4 3
ÖÇ 2 5 5 5 4 3 3 3 4
ÖÇ 3 5 4 3 3
ÖÇ 4 4 5 3 3 3 4 3
ÖÇ 5 4 5 5 4 5 3 4 3 4
ÖÇ 6 4 4 3 3 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek