GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024102014 EKLEM BACAKLILAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Ders 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; su ürünleri yetiştiriciliğinde ticari öneme sahip başlıca eklem bacaklı türlerini tanımasını ve yetiştiricilik yöntem ve tekniklerini öğrenmesini sağlamaktır.


Prof.Dr. Gürel TÜRKMEN


1 Ticari öneme sahip eklembacaklı türleri hakkında bilgi verebilme
2 Eklembacaklı türlerin larval dönemlerini tanımlayabilme ve açıklayabilme
3 Larval yetiştirme teknikleri hakkında bilgi verebilme
4 Besleme teknikleri hakkında bilgi verebilme
5 Yetiştiricilik yöntemlerini karşılaştırabilme ve planlayabilme
6 Hasat yöntemleri hakkında bilgi verebilme


Yok


Yok


Ticari öneme sahip eklembacaklı türlerinin tanıtımı; larval dönemleri ve yetiştiricilik teknikleri; semirtme teknikleri ve havuz idareleri; besleme teknikleri; hasat yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ticari öneme sahip eklembacaklı türleri Ekonomik türlerin sunumu
2 Karides biyolojisi, karides yetiştiriciliğinde yer seçimi ve planlama Karides anatomisi ve morfolojisi
3 Karides yetiştiriciliğinde anaç yönetimi, maturasyon ve yumurta alımı Karideslerde göz sapı kesme teknikleri
4 Karideslerde larval dönemler ve larva yetiştiriciliği Larval dönemlerin incelenmesi Canlı yemlerin tanıtımı
5 Karides yetiştiriciliğinde semirtme yöntemleri, havuz idaresi ve besleme teknikleri Beslemede kullanılan yemler
6 Karides yetiştiriciliğinde hasad yöntemleri ve canli nakil Hasad yöntemleri (video)
7 ARA SINAV
8 Tatlısu karideslerinde larval dönemler ve larva yetiştiriciliği Larval dönemlerin incelenmesi Canlı yemlerin tanıtımı
9 Tatlısu karidesi yetiştirme yöntemleri Yetiştirme yöntemleri (video)
10 Kerevit biyolojisi, larval dönemleri ve larva yetiştirme teknikleri Kerevit anatomisi ve morfolojisi Larval dönemlerin incelenmesi Canlı yemlerin tanıtımı
11 Kerevit yetiştirme yöntemleri Yetiştirme yöntemleri (video)
12 Istakoz biyolojisi ve yetiştirme yöntemleri Istakoz anatomisi ve morfolojisi Yetiştirme yöntemleri (video)
13 Yengeç biyolojisi ve yetiştirme yöntemleri Yengeç anatomisi ve morfolojisi Yetiştirme yöntemleri (video)
14 Dönem ödevi sunumları Dönem ödevi sunumları
15 Dönem ödevi sunumları Dönem ödevi sunumları
16 Final Sınavı

Fast, A.W., Lester, L.J. 1992. Marine Shrimp Culture: Principles and Practices. Elsevier Science Publishing Company Inc., 862p. Ghosh, S.K., Palanisamy, K., Pathak. 1994. Shrimp and Fresh Water Prawn Hatchery. NABARD, 87p. Kocataş, A., Katağan, T., Uçal, O., Benli, H.A. 1991. Türkiye Karidesleri ve Karides Yetiştiriciliği. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, 143s. Lee, D.O'C., Wickins, J.F. 1992. Crustacean Farming. Blackwell Scientific Publications, 392p. Turkmen, G., “Experimental Commercial Growout of Penaeus semisulcatus (Decapoda: Penaeidae)”, The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh. Turkmen, G., “Larval Development of the Grooved Shrimp (Penaeus kerathurus Forskal, 1775) Under Laboratory Conditions”, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 3, 97–103(2003). New, M.B. 2002. Farming Freshwater Prawns A manual for the culture of the giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii). FAO Fisheries Technical Paper 428, 212p. Türkmen, G., “The Larval Development of Penaeus semisulcatus (de Hann, 1850) (Decapoda: Penaeidae)”, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 22(1–2), 195–199 (2005). Turkmen, G., “Pond Culture of Penaeus semisulcatus and Marsupenaeus japonicus (Decapoda, Penaeidae) on the West coast of Turkey”, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Alan Çalışması 1 8 8
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 3 2 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 4 3
ÖÇ 2 5 2 4 4 5 4 3 3 3 5 5 2
ÖÇ 3 5 4 4 5 5 5 4 3 3 3 5 5 2
ÖÇ 4 5 4 4 5 5 5 3 4 2
ÖÇ 5 5 4 4 5 5 5 4 3 3 5 5 2
ÖÇ 6 5 4 5 5 5 4 3 3 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek