GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002312014 GEMİCİLİK BİLGİSİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Denizcilik ile ilgili temel bilgilerin değerlendirilmesi, Gemicilik terimlerinin kavranması, Denizde çalışma koşullarının incelenmesi, Gemicinin görev sorumlulukları, Temel gemicilik bilgilerinin aktarılması, Gemici düğümleri, Halatlar ve kullanım yerleri, Gemi manevraları, Demirleme, Role talimleri, Denizde Çatışmayı Önleme Kurallarının Aktarılması dersin amacını oluşturmaktadır.


Prof .Dr. F. Ozan DÜZBASTILAR Doç.Dr. İlker AYDIN


1 Gemicilik ve gemicinin görev ve sorululuklarını kavrayabilme, Temel denizcilik kurallarını uygulayabilme
2 Gemicilik ile ilgili el becerilerini kavrayabilme.
3 Gemi yönlendirme manevralarını, sorumluluk alarak uygulayabilme
4 Gemide hiyerarşik düzeni algılayabilme ve uygulayabilme
5 Gemide olağan üstü durumların değerlendirilmesi, role talimlerini uygulayabilme
6 Çatışmayı önleme kurallarını kavrayabilme ve çatışma durumunda karar verebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Denizcilik temel bilgileri, Gemilerin yapısı ve kısımları, Gemici terimleri, Gemicinin görev ve sorumlulukları, Gemici düğümleri, Gemi yanaştırma ve ayrılma manevraları, Demirler ve demirleme, Role talimleri: Denizden adam kurtarma, yangın, gemiyi terk. Gemide bakım tutum ve onarım işleri. Temel makina bilgisi. Çatışmayı önleme kuralları ve uygulanması.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel kullanım amaçlarına göre gemiler. Gemici düğümlerinin uygulanması
2 İnşaatlarında kullanılan malzemeye göre gemiler Gemici düğümlerinin uygulanması
3 Temel gemicilik terimleri Gemici düğümlerinin uygulanması
4 Gemilerde makine ve yardımcı makinalar-1 Gemici düğümlerinin uygulanması
5 Gemilerde makine ve yardımcı makinalar-2 Gemici düğümlerinin uygulanması
6 Gemicilikte kullanılan araç-gereçler: Hareketli güverte araç-gereçleri Araç-gereç tanıtımı
7 Arasınav
8 Gemicilikte kullanılan araç-gereçler: Sabit güverte araç-gereçleri Araç-gereç tanıtımı
9 Demir ve demirleme sistemleri Halat uygulaması
10 Gemi bakım tutum ve onarım, kızaklama, raspa ,boya, tutya uygulaması Raspa ve boya uygulaması
11 Gemi manevrası Gemici düğümlerinin uygulanması
12 Denizde çatışmayı önleme kuralları Gemici düğümlerinin uygulanması
13 Denizde ilkyardım İlkyardım araçları ve yöntemleri
14 Final sınavı

Ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 2 1 2
Final Sınavı 2 1 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Tartışma 1 1 1
Soru-Yanıt 1 1 1
Takım/Grup Çalışması 12 1 12
Bireysel Çalışma 15 1 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 81

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
ÖÇ 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2
ÖÇ 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3
ÖÇ 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2
ÖÇ 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3
ÖÇ 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek