GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002202014 İÇ SULARDA SPORTİF BALIKÇILIK Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrencilerin içsularda amatör balıkçılık kavramını, felsefesini ve etiğini anlayabilmesini; av aletlerini tanımasını, amatör balıkçıların hedef türlerini ayırt edebilmesini, Amatör balıkçılık ile ilgili veri eldesi ve analizinin yapabilmesini ve amatör balıkçılık yönetiminin temel ilklerini öğrenmesini; yönetim karar ve becerisinin kazanmasını sağlamaktır.


Prof.Dr. Hasan M. SARI, Assoc.Prof.Dr. Ali İLHAN, Assoc.Prof.Dr. Esat T. TOPKARA


1 Amatör Balıkçılığın felsefesi ve etik ilkelerini kavramak.
2 Amatör avcılık aletlerini tanımak.
3 Amatör avcılık av aletlerinin kullanımı ve kapasitesini değerlendirmek.
4 İçsularda olta balıkçılığı hedef türlerini ayırt etmek.
5 İçsularda amatör balıkçılığı yönetebilmek.
6 Amatör balıkçılıkta veri alma ve değerlendirme yöntemlerini kavramak.


Yok


Yok


Amatör balıkçılık kavramı ve felsefesi, etik ilkeleri, faaliyet esnasında kişisel güvenliğin sağlanması, Amatör avcılık aletlerini tanıma ve donatma tekniği, Amatör balıkçıların hedef türlerini ayırt etme, Amatör balıkçılıktan veri elde etme ve değerlendirme yöntemleri, Amatör balıkçılık mevzuatı, içsularda amatör balıkçılığı yönetimi.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Amatör balıkçılık kavramı ve felsefesi
2 Amatör balıkçılıkta etik ilkeler
3 Amatör balıkçılıkta güvenlik
4 Amatör avcılık aletlerini tanıma ve donatma tekniği
5 Amatör avcılık aletlerini tanıma ve donatma tekniği
6 Amatör avcılık aletlerini tanıma ve donatma tekniği
7 Amatör avcılık aletlerini tanıma ve donatma tekniği
8 Ara Sınav
9 Amatör balıkçılığın hedef türlerini ayırt etme
10 Amatör balıkçılığın hedef türlerini ayırt etme
11 Amatör balıkçılıktan veri elde etme ve değerlendirme yöntemleri
12 Amatör balıkçılıktan veri elde etme ve değerlendirme yöntemleri
13 Amatör balıkçılıktan veri elde etme ve değerlendirme yöntemleri
14 Amatör balıkçılık mevzuatı
15 İçsularda amatör balıkçılığı yönetimi
16 Final Sınavı

ANONYMOUS, 2006. Review of Recreational Fisheries Survey Methods, National Research Council, The National Academies Press Washington, DC. SELF, ROSS L. 2014. Beginner’s Guide to Fishing. South Carolina Department of Natural Resources, South Carolina, USA,. ARLINGHAUS, R., COOKE, S.J., LYMAN, J., POLICANSKY, D., SCHWAB, A., SUSKI, C., SUTTON, S.G., THORSTAD, E.B.8 2007. Understanding the Complexity of Catch-and-Release in Recreational Fishing: An Integrative Synthesis of Global Knowledge from Historical, Ethical, Social, and Biological Perspectives. Reviews in Fisheries Science 15:1, 75-167 Anonymous. 2013. Management of Freshwater Fisheries. Victorian Auditor-General’s Report. Melbourne, AUSTRALIA MATULIĆ, D., ŠPREM, N., PIRIA, M., TOMLJANOVIĆ, T., TREER, T., SAFNER, R., ANIČIĆ, I. 2010. Analysis of Recreational Fisheries in the Croatian Areas of the Sava and Danube Rivers. Agriculturae Conspectus Scientifi cus, 75(4):183-190.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Laboratuvar Ara Sınavı 1 2 2
Laboratuvar Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 4 3
ÖÇ 2 2 2 3 4 4
ÖÇ 3 5 2 4 4 5 4 4 3 4 5 3
ÖÇ 4 5 4 3 4
ÖÇ 5 5 5 3 5 4 4 4 3
ÖÇ 6 5 5 5 5 4 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek