GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003212014 SU ÜRÜNLERİ İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu ders ile öğrencilerin işletme yönetiminde ekonomiyi kullanabilmeleri hedeflenmektedir. İşletmecilik ile ilgili temel kavramların kavranması, öğrencilerin işletmecilikte kullanılan temel ekonomi prensipleri hakkında bilinçlendirilmesi, tüm mühendislik formasyonlarında gerekli olan işletme planlamasının öğretilmesi, su ürünleri yetiştiriciliği yapılan işletmelerde verimlilik ve performans ölçütlerinin değerlendirilmesinin öğretilmesi ve öğrencilere, su ürünleri işletmelerinde muhasebe ile ilgili önemli analizleri gerçekleştirip değerlendirebilme becerilerini kazandırılması amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Dilek EMİROĞLU Doç. Dr. M. Tolga Tolon


1 İşletmecilik ile ilgili temel kavramları ve işletmecilikte kullanılan temel ekonomik prensipleri öğrenebilme
2 Su ürünleri işletmelerinde temel prensiplerden yararlanarak işletmenin varlığını sürdürebilmesi ve karlılığını yükseltebilmesi açısından gerekli hesapları yapabilme
3 Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan işletmelerde kayıt tutma yöntemlerinin kavranılarak bilanço, gelir-gider tablosu oluşturulması öğrenilerek oluşturulan bu tablolardan kazanılan analiz yeteneği ile işletme verimliliğini ve performansını değerlendirebilme


Yok


Yok


İşletme ekonomisine giriş ve su ürünleri sektörüne uygulanması, işletmelerin sınıflandırılması, işetmecilikte kullanılan temel prensipler, işletmelerde karar alma, ikame prensibi, azalan verim prensibi, eş marjinal gelir prensibi hesaplamaları, akuakültür işletmelerinde planlama, verimlilik, su ürünleri işletmelerinde bilanço, gelir-gider tablosu hesaplamaları ve bu tabloların analiz edilerek yorumlanması, akuakültür işletmelerinde net çiftlik geliri hesabı, brüt ve net hasıla, işletme ve girişimci karının hesaplanması, verimlilik, rantabilite, üretim maliyeti, vb. hesapların yapılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Su ürünleri işletmeciliğine giriş, işletmelerin sınıflandırılması, azalan verim prensibi
2 İşletmecilikte kullanılan ikame prensibi ve eş marjinal gelir prensibi
3 Azalan verim prensibi, ikame prensibi, azalan verim prensibi uygulamaları
4 Eş marjinal gelir prensibi uygulamaları
5 Akuakültür işletmelerinde fiziksel planlama birimleri
6 Ara sınav
7 Akuakültür işletmelerinde kullanılan kimi kayıt yöntemleri ve bilanço hesabı
8 Bilanço uygulaması
9 Akuakültür işletmelerinde gelir-gider kalemleri
10 İşletmede gelir-gider tablolarının oluşturulması, bilanço ve gelir-gider tablolarından işletmeye yönelik yorumlar yapılabilmesi için gerekli hesaplamalar
11 Gelir-gider analizi uygulaması
12 Akuakültür işletmelerinde üretim maliyetleri uygulaması
13 Akuakültür işletmelerinde verimlilik, karlılık tanımlamaları ve hesaplamaları
14 Akuakültür işletmelerinde verimlilik, karlılık hesaplamaları uygulaması
15 Akuakültür işletmelerinde su ürünlerine yönelik üretim maliyetleri
16 Final Sınavı

Waugh, G. 1980. Management of fisheries . University of New South Wales Puplishing. Daft, R.L. and Marcic, D., 2009.Understanding Management. ISBN 10:0324581785. USA. Sabuncuoğlu, Z. ve Tokol, T. 2001. İşletme . ISBN: 9758606034,9789758606030. Ezgi Yayınları. Can, H., Tuncer, D., Ayhan, D., Y.1990. Genel İşletmecilik Bilgileri. ISBN:975751506X,9789757515067.Adım Yayıncılık. James Meade, 1989. Aquaculture Management. ISBN: 0412077116, 9780412077111. Springer.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Soru-Yanıt 14 1 14
Bireysel Çalışma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 2 3
ÖÇ 2 5 3 4 4 4 3 4 3
ÖÇ 3 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek