GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003162014 SURİMİ VE SURİMİYE DAYALI ÜRÜN TEKNOLOJİSİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Surimi ve surimiden elde edilen ürünler konusunda bilgi vermek


Prof.Dr. Şükran ÇAKLI


1 Surimi
2 Donmuş surimi
3 Surimiden elde edilen ürünler


Yok


Yok


Surimi ve surimiye dayalı ürün teknolojileri


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Surimi
2 Surimi imalatında kullanılan türler
3 Surimi yapımı
4 Yağlı ve koyu etli balık türlerinden surimi üretimi
5 Surimi ürünleri
6 İmitasyon ürünler
7 Isıl işlem ile üretilmiş ürünler
8 Ara sınav
9 Isıl işlemsiz ürünler
10 Katkı maddeleri
11 Katkı maddeleri
12 Katkı maddeleri
13 Katkı maddeleri
14 Surimi Teknolojisinde HACCP
15 Surimi ve surimiye dayalı ürünlerin kalite kontrol analizleri
16 Final sınavı

Çaklı, Ş. 2008. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 2 Ege Üniversitesi basımev. Bornova-İzmir


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Rapor Sunma 5 2 10
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 97

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
ÖÇ 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 4
ÖÇ 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek