GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003182014 DENİZDE HABERLEŞME Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Denizde haberleşme dersi kıyı kaptanlığı formasyonunu alabilmek için gerekli derslerden biridir. Eğitim süresince öğrenciler belli başlı VHF R/Telefon ve GMDSS (Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemi) kavramlarını ve yöntemlerini öğrenirler. Telsiz Genel Müdürlüğü tarafından yapılan VHF sertifikası için sınava girecek öğrenciler, VHF ve GMDSS haberleşme sistemleri hakkında bilgi edinmeyi amaçlarlar.


Prof.Dr. Okan AKYOL, Prof.Dr. Tevfik CEYHAN


1 Telsiz haberleşmesi ve kanun yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olma
2 Telsiz VHF kanalları hakkında bilgilere sahip olma
3 VHF çalışma usulleri ve prensipleri hakkında bilgi sahibi olma
4 Ulusal ve uluslar arası kanallarda, Türkçe ve İngilizce olarak çağrı yapıp, çağrı alma yeterliliğine sahip olma
5 GMDSS DSC haberleşme tekniği hakkında bilgi sahibi olma, tehlike-acelelik ve emniyet haberleşmelerini yapabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Genel bilgiler, VHF R/Telefon haberleşmesi, VHF-DSC haberleşmesi ana başlıkları altında, VHF’in tanıtımı, uluslararası VHF R/Telefon kanalları, ulusal VHF haberleşmesine ait düzenlemeler, VHF haberleşme mesafesi, VHF Türk kıyı istasyonlarının tanıtımı, gemiden gemiye, gemiden kıyıya olan haberleşme usulleri, tehlike-acelelik-emniyet haberleşmeleri, GMDSS’in tanıtımı, GMDSS deniz sahaları, VHF bandında DSC haberleşmeleri, Epirb, Sart, Inmarsat, Cospas-Sarsat uydu epirbleri, arama-kurtarma radyo transponderi (SART), Navtex yayınları vb.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Haberleşmenin önemi ve telsiz kanun yönetmeliği Telsiz kanun ve yönetmeliğinin değerlendirilmesi
2 VHF haberleşme tekniği ve kanalları Bir telsiz üzerinde kanal arama
3 Ulusal ve uluslararası kanallara ait düzenlemeler ve uluslararası fonotik alfabe Uluslararası fonotik alfabenin öğrenilmesi
4 VHF tehlike haberleşmesi Kapalı bir telsiz üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak tehlike haberleşme tekniğinin uygulanması
5 VHF acelelik ve emniyet haberleşmesi Kapalı bir telsiz üzerinde Türkçe ve İngilizce olarak acelelik ve emniyet haberleşme tekniğinin uygulanması
6 GMDSS’in tanıtımı ve gerekliliği GMDSS yönetmeliğinin değerlendirilmesi
7 Ara sınav
8 GMDSS sisteminde epirb ve sart Epirb ve sart’ın tanıtılması ve bir gemide nasıl konuşlandığının yerinde öğrenilmesi
9 GMDSS sisteminde uydular, deniz sahaları ve yer istasyonları Inmarsat ve Cospas-sarsat uyduları ve yer istasyonları ile bağlantılarının görsel olarak bilgisayarda öğrenilmesi
10 Navtex yayınları Bir gemide Navtex cihazının tanıtımı ve çıktılarının detaylarının öğrenilmesiı
11 VHF bandında R/Telefon haberleşmeleri ve DSC tekniği VHF Dsc ünitesinin Urla similasyon odasında tanıtılması
12 VHF Dsc sisteminde tehlike haberleşmesi VHF Dsc ünitesinde tehlike haberleşmesinin Urla similasyonunda uygulanması
13 VHF Dsc sisteminde acelelik ve emniyet haberleşmesi VHF Dsc ünitesinde acelelik ve emniyet haberleşmesinin Urla similasyonunda uygulanması
14 Cihaz teknik bakım prosedürleri Öğrenci Münazarası
15 Dönem projesi sunumları Dönem projesi sunumu
16 Final Sınavı

Sarıcaoğlu, H. GMDSS VHF R/Telefon Haberleşmesi, 191 s., (1998). Atmaca, S., Tokay, T. 2009. Kısa Mesafe Telsiz Elkitabı. Amatör Denizcilik Federasyonu Yayın No.6, İstanbul, 127 s.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Alan Çalışması 1 6 6
Bireysel Çalışma 6 2 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Okuma 3 2 6
Toplam İş Yükü (saat) 78

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 4 4 3 4 4 4
ÖÇ 2 2 4 5 3 4 4
ÖÇ 3 3 5 5 4 4 2
ÖÇ 4 2 4 5 5 4 3
ÖÇ 5 1 4 5 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek