GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003202014 ALTERNATİF İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, Türkiye’de içsularda yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmayan balıkların, yetiştirme şartları,üreme teknikleri ve bunlar için gerekli alt yapının detaylı olarak öğretilmesini sağlamaktır.


Assoc. Prof. Dr. Yusuf Güner, Prof.Dr. Mehmet Ali Canyurt


1 Alternatif Soğuk su balıklarının su istekleriyle mevcut su kaynakları arasında ilgi kurabilme.
2 Alternatif Soğuk su balıklarının yavru üretimi için gerekli teknik şartlarını listeleyebilme
3 Hibrit Çizgili Levrek,Turna balığı ve Sudak balığı Yetiştiriciliğini karşılaştırabilme
4 Yayın Balıklarının çeşitli yöntemlerle üretimini açıklayabilme.
5 Yılan balığının uygun su şartlarında yetiştiriciliğini tasarlayabilme.
6 Kefal balıkları ve Tilapiya üretimini açıklayabilme.
7 Kadife balığının, şabut ve ot sazanının uygun su koşularında kullanabilmesi
8 Mersin Balığı üretimini uygulayabilme.


Yok


Yok


Türkiye’de ekonomik önemi olmaya namzet tatlı su balıklarının anaç safhasından porsiyonluk aşamaya kadar tüm yetiştirme tekniklerinin ve alt yapı elemanlarının kullanımını içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atlantik (Salmo salar) ve Pasifik som balıklarında (Oncohychus spp.),Kahverengi Alabalıklarda(Salmo trutta) Kuluçkahane-yavru üretim ünitesi,
2 Kahverengi Alabalıklarda(Salmo trutta) döl alımı, yumurtaların bakımı,larva çıkışı ve bakımı,Yavru ve balıkçık üretimi,
3 Atlantik (Salmo salar) ve Pasifik som balıklarında (Oncohychus spp.) döl alımı, yumurtaların bakımı,larva çıkışı ve bakımı,Yavru ve balıkçık üretim.
4 Yayın balığı Yetiştiriciliğinde, Avrupa Yayın balığı Üretimi,rapor sunma
5 Amerikan yayın balığı üretimi, Afrika Yayın balığı üretimi,rapor sunma
6 Mersin Balığı Yetiştiriciliği, rapor sunma
7 Ara sınav
8 Sudak balığı Yetiştiriciliği,rapor sunma
9 Turna balığı Yetiştirciliği,rapor sunma
10 Ot sazanı üretimi,rapor sunma
11 Yılan Balığı Yetiştiriciliği,rapor sunma
12 Hibrit Çizgili levrek yetiştiriciliği,rapor sunma
13 Kadife Balığı yetiştiriciliği, Şabut balığı Üretimi,rapor sunma
14 Tilapya Yetiştiriciliği,rapor sunma
15 Kefal Balıkları Yetiştiriciliği,rapor sunma
16 Final Sınavı

İçsu balıkları ve yetiştiriciliği M.S. Çelikkale,karadeniz teknik üniversitesi,1/2 cilt.1994. İçsu balıkları yetiştiriciliği, F. Çağıltay,Nobel, 2007. Balık üreticisi el kitabı,editör:K.Güllü,AB yayınaları, 2007. Alabalık Yetiştiriciliği,Y.Emre,V. Kürüm,1998. Sazan Üretim tekniği,D.Atay,M.S. Çelikkale,1983. Textbook of fish culture, Breeding and cultivation of fish, M. Huet,1970. Intensive fish farming, C.J. Shepherd ve N. Bromage,1990. Principles of warmwater aquaculture,R.R.Stickney,1979. The freshwater aquaculture book,W. Mclarney,1987.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rapor Sunma 2 2 4
Bireysel Çalışma 3 5 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 5 3 5 5 4 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5 4 3 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 3 5
ÖÇ 4 5 5 4 4 5 5 4 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 4 4 4
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 4 3 5
ÖÇ 7 5 5 5 4 5 3 4 5
ÖÇ 8 5 5 5 4 5 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek