GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003252014 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSİ PLANLAMA VE PROJELENDİRME Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı su ürünleri eğitimi gören öğrencilere bir su ürünleri işleme tesisinin fizibilitesi, plânlanması ve uygulanmasına yönelik proje hazırlanmasını öğretmektir.


Prof.Dr. Ufuk ÇELİK


1 Su ürünleri işleme tesislerinde projelendirmenin önemi ile su ürünleri üretimi arasında ilişki kurabilmeli
2 Su ürünleri işleme tesislerinde projelendirme çalışmalarında yararlanılan yardımcı konuları kullanabilmeli
3 Su ürünleri işleme tesislerini sınıflandırılabilmeli ve kurulması gereken tesis hakkında karar verebilmeli
4 Proje öncesi gerekli ön etüt çalışmalarını hazırlayabilmeli
5 Altyapı ve arazi planlaması yapabilmeli; üretim tekniğine karar verebilmeli ve üretim yerini planlayabilmeli
6 Su ürünleri işleme tesislerinin ekonomik analizini yapabilmeli
7 Su ürünleri işleme tesisi planlayabilmeli (ilgili yönetmelik, tebliğ ve genelgeler)


Yok


Yok


Yatırım alanı fizibilite etütleri, yatırımın plânlanması, yatırımın ekonomik analizi, yatırımın projelendirilmesi, üretim tekniğine göre plânlama, işleme tesisi projeleri hazırlanması.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Su ürünleri işleme tesislerinde projelendirmenin önemi Proje yazım planı
2 Sektöre uygulanan teşvik ve destekler -Su ürünleri işletmeciliğinde hukuki mevzuat Su ürünleri yatırım projelerinin uygulama esasları (yönetmelik, tebliğ ve genelgeler) verilir Ön izin aşamasında yapılacakların uygulaması
3 Su ürünleri üretimine yönelik projelendirme çalışmalarında yararlanılan konular Örnek proje üzerinde çalışma
4 Su ürünleri işleme tesislerinin sınıflandırılması Örnek proje üzerinde çalışma
5 Proje hazırlarken projenin ana hatlarını belirleyen konular Örnek proje üzerinde çalışma
6 Ön etüt çalışmaları ve fizibilite raporu hazırlanması Fizibilite etüdü için gerekli olan mali, ekonomik ve teknik etütler konusunda bilgilendirme Örnek proje üzerinde çalışma
7 Yatırım projelerinde yer seçimi ve planlaması---üretimin planlanması Örnek proje üzerinde çalışma
8 Ara sınav
9 Su ürünleri projelerinde temel yatırımı oluşturan konular Örnek proje üzerinde çalışma
10 Yatırım tesislerinin (damızlık, kuluçka, büyütme, işleme) planlanması Örnek proje üzerinde çalışma
11 İşletmedeki inşaat giderleri, metraj, malzeme analiz ve keşif Örnek proje üzerinde çalışma
12 Su ürünleri yatırım projelerinin mali yönü: a) Proje giderleri, b) Proje gelirleri. Örnek proje üzerinde çalışma
13 Yatırım Projelerinin değerlendirme kriterleri Örnek proje üzerinde çalışma
14 Proje sunum Sunum
15 Proje sunum Sunum
16 Final sınavı

Alpbaz, A., 2005. Projelendirme Tekniği, Ders Notları. Anonim, 1995. Su Ürünleri Yönetmeliği. Yetki Kanunu 1380 Resmi Gazete: 10.03.1995 22223 Tebliğ No:2001/45. Anonim, 2000. Su Ürünleri Kalite Kontrol El Kitabı, Tarım ve Köy İşleri Başkanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara. Timur, M., Çağıltay, F., 2008. Proje Hazırlama Tekniği, 200 syf. , ISBN. 978-605-395-145-2 Atay, D., Korkmaz, A. Ş. 2001. Balık üretim tesisleri ve plânlaması (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak.Yay.:959, Ders Kitabı :474, 363 s.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Problem Çözümü 14 1 14
Proje Hazırlama 1 15 15
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Okuma 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 93

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5
ÖÇ 2 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 4 5
ÖÇ 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5
ÖÇ 4 5 4 4 2 4 5 4 4 3 4 3 3 5
ÖÇ 5 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 2 3 5
ÖÇ 6 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5
ÖÇ 7 3 5 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek