GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001004232014 SU ÜRÜNLERİNDE SOĞUK MUHAFAZA Seçmeli Ders Grubu 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı su ürünleri eğitimi gören öğrencilere soğutma ve dondurma teknolojisinin genel prensiplerini, su ürünlerinin soğutulmasında uygulanan dondurma ve soğutma yöntemlerini, soğuk hava depolarının yapısını, dondurma ekipmanlarını, soğutucu sistem kimyasını, soğutucu akışkanları, taşıma araçlarında kullanılan soğutma ekipmanlarını, soğutma kapasitesi hesaplamayı, çözdürme yöntemlerini, donma ve çözülme hızlarını ve bu işlemler sırasındaki kalite değişimlerini öğretmektir.


Prof. Dr.Ufuk ÇELİK


1 Soğutma ve dondurma teknolojilerini tanımlayabilmeli
2 Su ürünlerinde soğuk zincir aşamalarını açıklayabilmeli
3 Ürüne ve istenen depolama süresine uygun dondurma yöntemine karar verebilmeli
4 Su ürünleri için uygun soğuk hava deposu planlayabilmeli
5 Planlanan bir soğutucu sistemde hangi soğutucu akışkanın kullanılması gerektiğine karar verebilmeli
6 Su ürünlerinin dondurulması sırasında ve dondurulmuş üründe meydana gelen değişimleri açıklayabilmeli
7 Dondurulmuş ürünün yapısına uygun çözdürme yöntemine karar verebilmeli


Yok


Yok


Soğutma teknolojisi, dondurma teknolojisi, soğuk hava depoları, soğutucu akışkanlar, dondurulmuş su ürünlerinin çözdürülmesi


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Su ürünlerinde soğutma ve dondurma
2 Su ürünlerinde soğuk zincir
3 Soğutma yöntemleri, soğutulmuş su ürünlerinin depolanması
4 Su ürünlerinin dondurulması: - Dondurma sırasında meydana gelen değişimler - Dondurulmuş üründe meydana gelen değişimler
5 Su ürünlerinin dondurulması: - Dondurma yöntemleri
6 Ara sınav
7 Dondurma sistemleri
8 Soğuk hava depoları: - Temel kavramlar - Yer seçimi - Soğutma odalarının özellikleri
9 Soğuk hava depoları: - Soğutma çevrimi - Soğutucu akışkanlar
10 Soğuk hava depoları: - Soğutma kapasitesinin hesaplanması
11 Taşıma araçlarında soğutma ekipmanları
12 Dondurulmuş su ürünlerinde kalite kontrol analizleri
13 Çözdürme yöntemleri
14 Proje sunum
15 Proje sunum
16 Final sınavı

1. Follette, G.E., 2002. “2002 Ashrae Handbook Rafrigeration”. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta. 2. Merritt, J. H., 1978. “Refrigeration on Fishing Vessels”, Fishing News (Books) Limited, Farnham, Surrey, England. 3. Genceli, O., 2003. “Soğutma Tesisatı”, Makine Mühendisleri Odası Yayınları, Yıl: 2003, Sayı: 295-3. 4. Özkol, N., 2004. “Uygulamalı Soğutma Tekniği”, Makine Mühendisleri Odası Yayınları, Yıl: 2004, Sayı: 115/6. 5. Althouse, Andrew D., 1992. “Modern Refrigeration and Air Conditioning”, The Goodheart-Willcox Company, South Holland.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 15 15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 4 5 5 4 4
ÖÇ 2 5 5 4 4 5 4 5
ÖÇ 3 4 5 5 5 4 5 4
ÖÇ 4 4 4 5 4 5 5 4
ÖÇ 5 4 4 4 4 5 4 5
ÖÇ 6 4 5 5 5 4 4 5
ÖÇ 7 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek