GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001004182014 BİYOLOJİK OSEANOGRAFİK SÜREÇLER Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Pelajik ve bentik kommüniteleri de kapsayacak şekilde denizlerdeki biyolojik süreçlerin nasıl işlediğini anlatmak


Doç.Dr. Meltem Boyacıoğlu


1 denizlerdeki plankton ve nutrientlerin dağılımını anlatmak
2 Denizlerin kimyasal kompozisyonunu anlatmak
3 Partiküle materyallerin primer oluşumu anlatmak
4 Heterotrofik süreçleri anlatmak
5 Plankton beslenmesini ve üretimini anlatmak
6 Denizlerdeki biyolojik döngüleri anlatmak
7 Bentik komüniteleri anlatmak
8 Oseanografi ve balıkçılık arasındaki ilişkiyi anlatmak
9 Biyolojik oseanografide karşılaşılan bazı kirleticilerle ilgili problemlerin neler olduğunu anlatmak


Yok


Yok


1- Taksonomik , çevresel ve büyüklüklerine göre plankton grupları. Konumsal dağılım, çeşitlilik, bölgesel dağılım, vertikal dağılım, plankton kominitelerindeki temporal değşiklikler, plankton dağılımına rastlantısal ve konumsal olarak etki eden bazı süreçler 2- Deniz suyu, fitoplankton, zooplankton, partikül ve çözünmüş, organik materyaller, 3- Partiküle materyallerin primer oluşumu; ototrofik süreçler denizdeki ışık ortamı, fotosentezde ışığın etkisi, fotosentezde nutrient ve sıcaklığın etkileri ve fitoplanktonun büyüme gereksinimi, fotosentez ve deniz fitoplantonun büyümesi, nutrient alınım kinetiği, kemosentez 4- Heterorofik süreçlerde organik substratların orjini, heterotofik alınım 5- Plankton beslenme prosesleri, filtreleme oranı, av seçimi, plankton kominitesini etkileyen bazı termodinamik ilişkiler, zooplantonun besin ihtiyacı, üretimin ölçümü 6- Biyolojik döngüler kapsamında plankton yaşam döngüsü, organik karbon ve enerji döngüleri,inorganik döngüler, besin zinciri içinde organik bileşiklerin transferi 7- Bentik komüniteler kapsamında bentik organizmların dağılımı, kimyasal kompozisyon, bentik ototrofik prosesler, bentik üretim beslenme prosesleri, populasyonun büyümesi ve üretim, komünite mekanizması 8- Oseanografi ve balıkçılıkta; Larval balık yaşamı, juvenil balık yaşamı, balık gelişimi, balıkçılık yönetimi ve bazı bakış açıları 9- Deniz kirliliğine ilşkin bazı genel düşünceler, izleme programları, kirleticilere karşı organizmaların metabolik cevabı, kirleticilerin, ekolojik etkilerine deneysel yaklaşımlar, deniz kirliliğinin spesifik örneklerinin bir özeti


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Plankton grupları ve dağılımına etki eden faktörler
2 Deniz suyu, fitoplankton, zooplankton, partikül ve çözünmüş, organik materyaller
3 Partiküle materyallerin primer oluşumu
4 Denizlerde heterotofik süreçler
5 Plankton beslenme prosesleri
6 Denizlerdeki biyolojik döngüler
7 Bentik kommüniteler
8 Ara sınav
9 Oseanografi ve balıkçılık, balıkçılık yönetimi ve bazı bakış açıları
10 Biyolojik oseanografide karşılaşılan bazı problemler
11 Deniz kirliliğine ilşkin bazı genel düşünceler
12 Kirleticilerin ekolojik etkilerine deneysel yaklaşımlar, deniz kirliliğinin spesifik örneklerinin bir özeti
13 İzleme programları
14 Kirleticilere karşı organizmaların metabolik cevabı
15 Ödev Sunumu
16 Final sınavı

Biological Oceanographic Processes .(Third. Editon.Timothy R. Parsons. Masayuki Takahashi and Barry Hargrave). Oseanoloji Book.(Ahmet Kocataş)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Proje Hazırlama 1 10 10
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 3 4 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 93

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 4 4 5 4 4 2 3 1 3 1 3
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 4 4 2 1 1 4 1 3
ÖÇ 3 5 5 5 4 4 3 4 2 1 2 3 1 2
ÖÇ 4 5 4 5 3 4 3 3 1 2 2 2 1 2
ÖÇ 5 5 5 5 4 5 3 5 2 2 3 4 2 2
ÖÇ 6 5 5 4 5 5 4 5 2 2 3 4 2 4
ÖÇ 7 4 5 4 4 5 3 3 2 3 3 2 2 2
ÖÇ 8 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
ÖÇ 9 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek