GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001004262014 YÜK İSTİFİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Deniz taşımacılığının dünya ticaretindeki yerini kavramak Yük gemileri ve yük çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak Yüklemeye ait terim ve kavramları öğrenmek


Prof.Dr. ADNAN TOKAÇ, Prof. Dr. Celalettin AYDIN


1 Deniz taşımacılığının önemini ve kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak.
2 Yük gemileri ve yük çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak ve yükleme hesapları yapabilme becerisine sahip olmak.
3 Yük İstifi ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve yük istifinin önemini vurgulayacak farkındalık oluşturabilme becerisine sahip olmak.
4 Yük İstifi iş şartlarını anlama ve kullanma becerisine sahip olmak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Gemi tipleri, Yük çeşitleri, Tonaj tipleri, Yük İstifinin ilkeleri, Yüklemede kullanılan yardımcı araçlar, Yükleme donanımları, Stowage faktör, yitik hacim, kırk ambar yük, Gemi dengesi, GM hesapları, Serbest yüzey etkisi, Kereste yükü hesaplamaları, dökme yük hesaplamaları, Kontainer taşımacılığı


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gemi tipleri, Yük çeşitleri
2 Tonaj tipleri, Yük İstifinin ilkeleri
3 Yüklemede kullanılan yardımcı araçlar, Yükleme donanımları
4 Stowage faktör
5 Yitik hacim, kırk ambar yük
6 Gemi dengesi
7 Ara sınav
8 GM hesapları
9 Serbest yüzey etkisi,
10 Kereste yükü hesaplamaları
11 Dökme yük hesaplamaları
12 Kontainer taşımacılığı
13 Yüklerin sigortalanması
14 Palet kullanımı ve faydaları
15 Yükün bağlanması
16 Final Sınavı

-Sügen,Y. 1998. Kaptanın kılavuzu, Beta basım yayım dağıtım A.Ş.Yayın no: 593, Teknik dizi: 26 4. Baskı İSTANBUL. -Altınçubuk, F. 2003. Denizde çatışmaları önlemeye ilişkin uluslar arası kurallar. İstanbul ve Marmara, Ege ,Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yayın no: 4. İSTANBULYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Alan Gezisi 4 4 16
Bireysel Çalışma 4 4 16
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Ev Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 92

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 5 4 5
ÖÇ 2 3 5 4 4
ÖÇ 3 5 5 5 1 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek