GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001262015 SU BİTKİLERİ Ders 1 2 3,00

Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında su bitkilerinin biyolojisi, ekolojisi, kullanım alanları ve ekonomik değere sahip çeşitli tatlı su akvaryum bitkileri ve Gracilaria, Porphyra ve Undaria’nın ögretilmesi amaçlanmıştır.


Prof. Dr. Semra Cirik, Assoc. Prof. Dr. Yaşar DURMAZ, Assist. Prof. Dr. Edis KORU


1 Su bitkileri tanımı ve ekolojisini değerlendirebilme
2 Sucul bitkilerin neden olduğu olayları açıklayabilme
3 Su bitkileri miktarının tayini ve üretiminde etkili olan faktörler karşılaştırabilme
4 Su bitkileri kültür tekniklerine örnek verebilme
5 Akuakültür işletmelerindeki su bitkileri üretim sorunlarını çözebilme


Yok


Yok


Su Bitkilerinin Biyolojisi; Su Bitkilerinin sitolojik, biyokimyasal özellikleri, morfolojisi, üreme ve hayat devri, Su Bitkilerinin sınıflandırılması, ekolojisi; dağılımında etkin olan ekolojik faktörler, sucul ortamın ekolojik yönden sınıflandırılması ve canlıları, Su Bitkilerinin Yetiştiriciliği; su bitkilerinin kullanım alanları, Yetiştiriciliği yapılan Akvaryum Bitkileri, Porphyra , Gracialaria ve Undaria’nın Kültür Teknikleri açıklanmaktadır.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Su bitkileri tanımı ve ekolojisini değerlendirilmesi ve organizmaların neden olduğu biyolojik olayların anlatılması
2 Su bitkilerinin biyolojisinin anlatılması
3 Su bitkilerinin sınıflandırılması
4 Kültürü yapılan su bitkilerinin tanıtılması ve kullanım alanları
5 Su bitkilerinde kök gövde ve yaprak yapınsın anlatılması. Rehberli problem çözme ve quiz sınavı
6 Su bitkiler kültür koşullarından fiziko kimyasal koşulların anlatılması
7 Ara sınav
8 Su bitkileri kültürü tipleri ve tekniklerinin anlatılması
9 Açık ve kapalı kültür sistemlerinin anlatılması ve Rehberli problem çözme
10 Su bitkilerinin biyokimyasal özellikleri
11 Ulva kültürlerinin anlatılması
12 Porphyra kültürlerinin anlatılması
13 Gracialaria kültürlerinin anlatılması
14 Undaria’nın kültürlerinin anlatılması
15 Dönem projesi sunumları
16 Final Sınavı

Cirik, Ş., Cirik, S. 1999. Su Bitkileri (Deniz Bitkilerinin Biyolojisi Ekolojisi Yetiştirme Teknikleri). Ders Kitabı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:58, Bornova, İzmir. Cirik, S. Cirik, Ş., Conk‐Dalay, M. 2000. Su Bitkileri II (İçsu Bitkilerinin Biyolojisi, Ekolojisi, Yetiştirme Teknikleri). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 61, Ders Kitabı Dizini No: 28, Bornova, İzmir. Cirik, S., Cirik, Ş. 1990. Limnoloji. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 21. Bornova, İzmir. Cirik, S., Gökpınar, Ş. 1999. Plankton Bilgisi ve Kültürü. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No:47, Ders Kitabı Dizini No: 19, Bornova İzmir.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Laboratuvar 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
Rapor Hazırlama 1 10 10
Rapor Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek