GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024162015 LARVAL ONTOGENİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


kültürü yapılan balıkların larval dönemlerinde geçirdikleri ontogenik gelişimlerin açıklanmasıdır.


Prof.Dr. Cüneyt SUZER


1 Larvalarda organogenesis süreci hakkında bilgi sahibi olma
2 Larvalarda besin rezervlerine bağlı larval dönem süreci hakkında bilgi sahibi olma
3 Farklı değişim fazlarına bağlı larval dönem süreci hakkında bilgi sahibi olma
4 Larvalarda temel organ ve organel gelişim süreçleri hakkında bilgi sahibi olma
5 Larvalarda temel iskelet yapısı ve gelişim süreçleri hakkında bilgi sahibi olma
6 Larvalarda temel enzim gelişim süreçleri hakkında bilgi sahibi olma


Yok


Yok


Ders kapsamında yetiştiriciliği yapılan iç su ve deniz balıklarının larval dönemlerindeki gelişim safhalarına bağlı olarak geçirdikleri endotrophik, endo-exotrophik ve exotrophik dönemlerindeki organogenesis sürecinin detaylı biçimde açıklanması hedeflenmiştir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Larvalarda temel dış morfolojik gelişimler I (endogenous rezervler bağlı) Larvalarda metri-meristik karakterlerin ölçümü I
2 Larvalarda temel dış morfolojik gelişimler II (iç ve dış rezervlere bağlı) Larvalarda metri-meristik karakterlerin ölçümü II
3 Larvalarda temel dış morfolojik gelişimler III (dış rezervlere bağlı) Larva inceleme (endogenous rezervli)
4 Larvalarda endotrofik faz I (sindirim kanalı, hava kesesi, salgı bezleri, solungaçlar,) Larva inceleme (iç ve dış rezervli)
5 Larvalarda endotrofik faz II (kalp, böbrek, dalak, endokrin sistem) Larva inceleme (dış rezervli)
6 Larvalarda endo-exotrofik faz I (sindirim kanalı, hava kesesi, salgı bezleri, solungaçlar) Larva inceleme (endotrofik faz I)
7 Larvalarda endo-exotrofik faz II (kalp, böbrek, dalak, endokrin sistem) Larva inceleme (endotrofik faz II)
8 Ara sınav Değerlendirme
9 Larvalarda exotrofik faz III-IV (sindirim kanalı, hava kesesi, salgı bezleri, solungaçlar) Larva inceleme (endo-exotrofik faz) I
10 Larvalarda exotrofik faz III-IV (kalp, böbrek, dalak, endokrin sistem) Larva inceleme (endo-exotrofik faz) II
11 Larvalarda gelişim (Total boy ve ağırlık) Larva inceleme (exotrofik faz) I
12 Temel iskelet yapısı ve yüzgeç oluşumu Larva inceleme (exotrofik faz) II
13 Temel enzim oluşumları Larvalarda iskelet ve yüzgeç
14 Dönem Projesi Sunumları Dönem Projesi Sunumları
15 Dönem Projesi Sunumları Dönem Projesi Sunumları
16 Final Sınavı Değerlendirme

-Fish Larval Physiology, Ed. Finn R.N. and Kapoor B.G., Science Publishers, Enfield, NH, USA, 2008. -Fishery Science: The Unique Contributions of Early Life Stages, Ed. Fuimann, L.A. and Werner, R.G., Blackwell Science, UK, 2002. -Larval Fish Nutrition, Ed. Holt, G.J., Wiley-Blackwell, Oxford, UK, 2011.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Alan Gezisi 1 1 1
Bireysel Çalışma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 2 4 8
Toplam İş Yükü (saat) 77

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 3 3 4 5 2 3 3 3 2
ÖÇ 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2
ÖÇ 3 5 4 4 3 4 4 3 2 3 3 2
ÖÇ 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3
ÖÇ 5 5 4 4 5 4 5 2 3 3 3 3 2
ÖÇ 6 4 4 4 5 4 5 2 3 2 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek