GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024172015 DAMIZLIK YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Kültür ortamındaki damızlık bireylerin üreme özelliklerinin, yumurtlatma tekniklerinin, yumurtaların embriyolojik gelişimlerinin ve anaç yönetimin öğretilmesidir.


Prof.Dr. Şahin SAKA, Prof.Dr. Kürşat FIRAT


1 Anaç ünitesini ve bileşenlerini açıklayabilme
2 Anaç yönetimindeki biyolojik süreçleri açıklayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders kapsamında balıkların üreme fizyolojileri, üreme organları, yumurtlamaya etki eden faktörler, damızlık bireylerin temini ve bakım koşulları, damızlıklara uygulanan biyoteknolojik yöntemler, yumurtlatma teknikleri, yumurta inkübasyon koşulları ve embriyolojik gelişim konuları ayrıntılı biçimde açıklanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Anaç ünitesi ve balıklarda üreme fizyolojisi, üreme organları, hücreler ve hücre kalitesi Laboratuar ortamı ve kullanılan ekipmanların tanıtımı
2 Balıklarda gonad gelişimi, seksüel olgunluk ve etkili faktörler, seksüel dimorfizm ve üreme periyodu Ovaryumun yapısının incelenmesi
3 Anaç balıklarda yumurtlamayı etkileyen faktörler, fekondite, yumurtlama göçü ve tipleri Testislerin yapısının incelenmesi
4 Damızlıkların temini ve seçimi, damızlıkların yaşı, dişi/erkek oranı, seçilmiş damızlıkların üretime alınması ve beslenmesi Damızlık balıklarda anestetik maddelerin kullanımı
5 Damızlıklara uygulanan genel biyoteknolojik yöntemler Damızlıklara hormon enjeksiyonu
6 Damızlıklarda endokrin sistem ve özellikleri, yapay hormon uygulama ve sağım teknikleri Sağım ve dondurma teknikleri
7 Damızlıklarda mevsim dışı yumurtlatma ve uygulanan teknikler Damızlık balıklardan elde edilen spermlerin kamera yöntemi ile incelenmesi
8 Ara sınav Değerlendirme
9 Kuluçka ünitesi ve ortam koşulları Spermlerde canlılık ve yaşama oranlarının hesaplanması
10 Yumurta özellikleri ve biyokimyasal yapı Yumurtalarda metrik-meristik ölçümler
11 Yumurtaların ayrımı, sayımı ve deformasyon tipleri Ayrım ve sayım teknikleri, deforme yumurta tipleri
12 Yumurtaların dezenfeksiyonu Dezenfeksiyon uygulaması
13 Yumurtalarda döllenme ve embriyolojik gelişim I Embriyolojik gelişim safhaları I
14 Yumurtalarda embriyolojik gelişim II Embriyolojik gelişim safhaları II
15 Değerlendirme Değerlendirme
16 Final sınavı Değerlendirme

1-Bromage, N. R., R. N. Roberts. 1995. Broodstock Management and Egg and Larval Quality. Blackwell Science. 2- Potts, G.W., Wootton. 1984. Fish Reproduction. Academic Press. 3-Shepherd, C. J., Bromage, N.R. 1995. Intensive Fish Farming. Blackwell Science Ltd. 4- Stoskopf, M.K. 1993. Fish Medicine. W.B. Saunders Company, Harcourt Brace Jovanovich, Inch. Philadelphia 5-Evans, D.H. 1998. The Physiology of Fishes.CRC Press LLC Marine Science Series, Boca Raton, Florida 6-Stolen, J.S., Anderson, D.P. and Van Muiswinkel, W.B. 1986. Fish Immunology. Elsevier. Amsterdam. 1986. 7-Babin, P.J., Cerda, J. and Lubzans, E. 2007. Fish Oocyte: From Basic Studies to Biotechnological Applications. Springer Publication. 8-Mc.Millan. D.B. 2007. Fish Histology. Female Reproductive Systems. Springer Publication. 9-Genten, F., Terwinghe, E. And Danguy A. 2009. Atlas of Fish Histology.Sciences Publishers. Ders Notu: 1- Anaç Yönetimi için hazırlanmış ders notlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Alan Gezisi 1 10 10
Bireysel Çalışma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Ev Ödevi 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 99

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 3 4 4 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek