GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001024172018 PARAZİTER VE FUNGAL BALIK HASTALIKLARI Ders 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, ortak yaşam şekillerini, parazitin tanıtımı, parazit-konakçı ilişkileri, parazitlerin konakçılarına olan zararlarını, balıklarda görülen başlıca parazitlerin tanınması, bunların preparasyonu, tür düzeyinde teşhis edilmesi, bu parazitlerin balıklarda ne gibi semptomlar oluşturduğunu ve hastalığın nasıl tedavi edileceğini ve balıklarda gözlenen başlıca mantar enfeksiyonlarının etimoloji, epizootiyoloji, klinik ve otopsi bulguları teşhis ve tedavilerini öğretmektir.


Prof. Dr. Haşmet ÇAĞIRGAN


1 Sağlıklı balıklarla hasta balıklar arasındaki ayırımı yapabilme
2 Balıklardaki davranış bozuklukları ve oluşan dış belirtilerle hastalıklar arasında ilişkiler kurabilme
3 Klinik ve otopsi bulgularına bakarak paraziter hastalıklar hakkında yorum yapabilme
4 Hazırlanan preparatların mikroskop aracılığıyla incelenerek parazitin teşhisini yapabilme
5 Parazitin hayat döngüsünün bilinmesi ve döngünün bir yerden kırılmasıyla paraziter hastalıkların gelişmesini önleyebilme
6 Teşhis edilen paraziter hastalığın tedavisinde uygun kimyasalı seçebilme ve uygulayabilme
7 Gerekli hijyen ve karantina önlemleri alarak hastalıkların bulaşmasını önleyebilme
8 Balıklarda gözlenen başlıca mantar enfeksiyonları ve tedavileri hakkında bilgi edinip bunlarla mücadele edebilme


Yok


Yok


Parazitliğin ve diğer ortak yaşam şekillerinin tanıtımı. Parazit ve mantar konakçı ilişkileri. Parazitlerin ve mantarların konakçılarına olan zararları. Balıklarda protozoan ve metazoan parazitlerin ve de mantarların neden olduğu enfeksiyonların etiyoloji, epizootiyoloji, patojenite, klinik ve otopsi bulguları, koruma ve tedavileri.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, Paraziter Hastalıklarının tanıtımı, kapsamı, önemi Genel parazitoloji bilgileri, kullanılan terim ve tanımlamalar, parazitlerin konakçısına verdiği zararlar
2 Protozoa, monogenea, digenea, sestoda, nematoda, akantosefala, krustasea parazitlerin hayat döngüleri
3 Ichthyophthrius sp. ve Cryptocaryon sp.’nin etiyoloji, epizootiyoloji, patojenite, klinik ve otopsi bulguları, teşhis ve tedavisi
4 Trichodina spp. ve Costia spp. ‘ın etiyoloji, epizootiyoloji, patojenite, klinik ve otopsi bulguları, teşhis ve tedavisi
5 Kudoa spp. Cryptobia spp. Hexamita spp.’nin etiyoloji, epizootiyoloji, patojenite, klinik ve otopsi bulguları, teşhis ve tedavisi
6 Diplectanum sp.’ın etiyoloji, epizootiyoloji, patojenite, klinik ve otopsi bulguları, teşhis ve tedavisi
7 Dactylogyrus spp. Gyrodactylus spp. ’nin etiyoloji, epizootiyoloji, patojenite, klinik ve otopsi bulguları, teşhis ve tedavisi
8 Ara sınav
9 Furnestinia sp. ve Sparicotyle sp.’nin etiyoloji, epizootiyoloji, patojenite, klinik ve otopsi bulguları, teşhis ve tedavisi’nin etiyoloji, epizootiyoloji, patojenite, klinik ve otopsi bulguları, teşhis ve tedavisi
10 Diplostomum spp. ve Clinostomum spp. ’nin etiyoloji, epizootiyoloji, patojenite, klinik ve otopsi bulguları, teşhis ve tedavisi
11 Sanguinicola spp. ve Ligula sp.’nin etiyoloji, epizootiyoloji, patojenite, klinik ve otopsi bulguları, teşhis ve tedavisi
12 Lernaea spp ve Benedenia sp.’nin etiyoloji, epizootiyoloji, patojenite, klinik ve otopsi bulguları, teşhis ve tedavisi
13 Lernanthropus sp. ve Caligus sp.’un etiyoloji, epizootiyoloji, patojenite, klinik ve otopsi bulguları, teşhis ve tedavisi
14 Ceratothoa spp. Argulus spp. ’nin etiyoloji, epizootiyoloji, patojenite, klinik ve otopsi bulguları, teşhis ve tedavisi
15 Saprolegnia ve Icthyophonus
16 Final Sınavı

Woo, P.T.K., Fish Diseases and Disorders, Vol 1, Protozoan and Metazoan Infections. CAB International, 2006 (2. baskı) Lom, J. and Dykova, I., Protozoan Parasites of Fishes, Elsevier, 1992


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Okuma 5 1 5
Toplam İş Yükü (saat) 118

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 2 3 2 4 5 4 5 5 5 3 4 5 2 4
ÖÇ 3 4 3 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5
ÖÇ 4 5 5 1 4 4 5 5 4 3 4 5 2 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
ÖÇ 7 5 3 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 4
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek