GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002512018 GİRİŞİMCİLİK VE KALİTE I Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Öğrencileri girişimcilik konusunda gerekli olan temel bilgiler ile donatarak, öğrencilerin nasıl bir girişimci olabileceği ve hangi becerilerini geliştirmesi gerektiği konusunda bilgilenmelerine yardımcı olmaktır.


Prof. Dr. Haşmet Çağırgan


1 Girişimcilik ile ilgili kavramları içselleştirerek, nitelikli bir girişimin ne gibi özelliklere sahip olduğunu açıklayabilme.
2 Girişimci becerilerini ve özelliklerini belirleyerek bunların nasıl geliştirebileceğine ilişkin bir çalışma programı oluşturabilme
3 Girişimcilik surecinin genel hatlarını ele alarak, bir iş fikrinin girişimcilik acısından değerini ölçümleyebilme.
4 İş planı yapabilme ve buna ilişkin fikir geliştirebilme

Birinci Öğretim


-


-


Girişimciliğin önemi, özellikleri, türleri, biçimleri, yönetici ve lider kavramları, işletme türleri, iş fikri, hasılat, maliyet, kar, iş planı, pazarlama stratejileri, çalışma ve organizasyon şekilleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Girişimciliğin Tanımı ve Önemi
2 Girişimciliğin Özellikleri
3 Yönetici ve Lider Kavramlarının İncelenmesi
4 Girişimci Türlerinin İrdelenmesi
5 Girişimcilik Biçimleri
6 İşletme Türleri
7 İş Fikri
8 Arasınav
9 Girişimcinin Bilmesi Gereken Ekonomik Kavramlar: Hasılat
10 Girişimcinin Bilmesi Gereken Ekonomik Kavramlar: Maliyet
11 Girişimcinin Bilmesi Gereken Ekonomik Kavramlar: Kar
12 İş Planı ve İşin Tanımlanması
13 İş Planında Pazarlama Stratejisinin Belirlenmesi
14 İş Planında Çalışma ve Organizasyonun Şekli
15 İş Planında Çalışma ve Organizasyona Ait Yer Alması Gereken Bilgiler
16 Final Sınavı

KOSGEB: Girişimcilik El Kitabı https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Bagimsiz/GEK.pdf


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 2 4 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 1 1 3 2 1 3 2 5 4 4 2 3
ÖÇ 2 3 2 3 5 2 5 4 4 5 4 3 4 4
ÖÇ 3 4 2 2 4 3 5 5 4 4 3 4 3 3
ÖÇ 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek