GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002532018 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Seçmeli Ders Grubu 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini; üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini; ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak; öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını arttırmaktır.


Prof. Dr. Berna Kılınç, Prof. Dr Müge Aliye Hekimoğlu, Arş. Gör.Dr. Didem MİS


1 Ege Üniversitesinin misyonunu, vizyonunu ve stratejik planının ana hatlarını kavrayabilme
2 Üniversitenin çeşitli hizmet birimlerinden (kütüphane, sağlık, kültür, gözlemevi vb.) yararlanabilme
3 Üniversitenin yönetim birimlerini tanıyabilme
4 Ege Üniversitesinin yönetmelik ve yönergelerini kavrayabilme
5 Üniversitede bulunan bir öğrenci topluluğunun etkinliklerine katılabilme
6 Kültürel ve bilimsel etkinlikleri takip ederek katılım alışkanlığı edinebilme

Birinci Öğretimyok


Üniversite bünyesinde bulunan kütüphane, sağlık, kültür, spor, gözlemevi, sanat tarihi müzesi gibi birimler; öğrenci kulüpleri, sanat ve bilim kulüpleri; üniversitedeki ulusal ve uluslararası olanaklar ve eğitim konuları; öğrenci işlerine ilişkin yönetmelikler; her ay İzmir’de düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinlikler, İzmir’de bulunan müze ve arkeolojik bölgelere yapılan gezi ve bilgilendirmeler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması
2 Üniversite kavramı ve anlayışı Ege Üniversitesinin misyon, vizyon ve stratejik planı
3 İzmir’de düzenlenen sanat etkinliklerinin sunumu
4 Sanat ve Bilim Kulüpleri ile ilgili Tanıtım
5 Üniversitede bulunan müze, gözlemevi gibi merkezlerin belirlenip tanıtılması
6 İzmir’de düzenlenen spor etkinliklerinin sunumu
7 Sağlık hizmetleri, mediko, burslar hakkında bilgi verilmesi
8 Süpervizyon
9 Öğrenci İşleri hakkında bilgi verilmesi
10 Uluslararası olanaklar hakkında bilgi verilmesi
11 Sosyal sorumluluk proje etkinliklerinin sunumu
12 Raporların sunulması

yokYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Bireysel Çalışma 10 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Hazırlama 1 1 1
Bireysel Çalışma 10 10 100
Toplam İş Yükü (saat) 101

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
ÖÇ 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 6 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek