GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001072020 KİMYA Ders 1 1 3,00

LisansÖğrencilere kimya ile ilgili temel kavramları vermek. Atom ve moleküllerin yapısal özellikleri hakkında bilgi vermek ve kimyadaki temel teorileri açıklamak. Günlük hayatta yer alan kimyasal olayların oluşumunu ve sonuçlarını anlatarak ve olaylar karşısında neden-niçin ilişkilerini kurmalarını sağlamak. Bu derste edindiği bilgi ve becerilerini meslek yaşamında kullanma yetisini kazandırma.


Prof.Dr. Uğur Sunlu, Doç.Dr. Aslı Basaran, Doç.Dr. Meltem Boyacıoğlu


1 1. Kimya ile ilgili temel kavramları açıklar.
2 2. Atom ve moleküllerin yapısal özellikleri hakkında yorum yapabilir ve kimyadaki temel teorilerle ilgili problemleri hesaplar
3 3. Günlük hayatta yer alan kimyasal olayların sonuçlarını yorumlar.
4 4. Kimyanın Su Ürünleri Mühendisliğinde önemini kavrar

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kimyanın tanımı, hesaplamalarda kullanılan anlamlı sayılar, maddelerin sınıflandırılması, maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, atomlar, atomun yapısı moleküller ve iyonlar, Periyodik Tablo, kimyasal eşitlikler, kimyasal reaksiyonlarda kütle ilişkisi, sulu çözeltilerdeki reaksiyonlar, çözeltilerin genel özellikleri, gazlar, gaz kanunları.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimya biliminin tanımlanması, maddelerin sınıflandırılması, maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri
2 Hesaplamalarda kullanılan anlamlı sayılar, ölçü birimleri ve genel problem çözme stratejileri
3 Atom teorisi, atomun yapısı, elektron, radyoaktivite, proton ve çekirdek, nötron, atom numarası, kütle numarası, izotoplar
4 Periyodik tablo, moleküller ve iyonlar, molekül formülleri, atomik kütle ve mol
5 Kimyasal bağlar, inorganik iyonlar ve bileşiklerin ve asit ve bazların adlandırılması
6 Kimyasal bileşim, kimyasal eşitliklerin yazılması ve denkleştirilmesi, organik bileşikler
7 Arasınav
8 Kimyasal Büyüklükler ve Çözelti Tepkimeleri I
9 Kimyasal Büyüklükler ve Çözelti Tepkimeleri II
10 Çözünme hızı : faktörler ve tanımlar
11 Çözelti derişim birimleri ve problem çözümleri
12 Asitler ve Bazlar, pH hesaplamaları
13 Gazlar ve Gazların Basıncı, Gazların Yasaları ve örnek soru çözümü
14 Kinetik Moleküler Teori, gazların difüzyonu ve efüzyonu
15 Termokimya, Kimyasal Tepkimelerde Enerji değişimleri
16 Final

1. Petrucci R. H., Harwood W. S., Herring F. G., Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar (General Chemistry Principles and Modern Applications), Palme Yayıncılık, 8. baskı. 2. J. .Tro, Nivaldo. Genel Kimya: Moleküler bir yaklaşımla Kimyanın ilkeleri, Nobel Yayıcılık, 3. Baskı.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Rapor Hazırlama 7 1 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 83

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek