GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001001072020 KİMYA Ders 1 1 3,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere kimya ile ilgili temel kavramları vermek. Atom ve moleküllerin yapısal özellikleri hakkında bilgi vermek ve kimyadaki temel teorileri açıklamak. Günlük hayatta yer alan kimyasal olayların oluşumunu ve sonuçlarını anlatarak ve olaylar karşısında neden-niçin ilişkilerini kurmalarını sağlamak. Bu derste edindiği bilgi ve becerilerini meslek yaşamında kullanma yetisini kazandırma.


Prof.Dr. Uğur Sunlu, Doç.Dr. Aslı Basaran, Doç.Dr. Meltem Boyacıoğlu


1 1. Kimya ile ilgili temel kavramları açıklar
2 2. Atom ve moleküllerin yapısal özellikleri hakkında yorum yapabilir ve kimyadaki temel teorilerle ilgili problemleri hesaplar
3 3. Günlük hayatta yer alan kimyasal olayların sonuçlarını yorumlar.
4 4. Kimyanın Su Ürünleri Mühendisliğinde önemini kavrar

Birinci Öğretim


yok


yok


Kimyanın tanımı, hesaplamalarda kullanılan anlamlı sayılar, maddelerin sınıflandırılması, maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, atomlar, atomun yapısı moleküller ve iyonlar, Periyodik Tablo, kimyasal eşitlikler, kimyasal reaksiyonlarda kütle ilişkisi, sulu çözeltilerdeki reaksiyonlar, çözeltilerin genel özellikleri, gazlar, gaz kanunları.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimya biliminin tanımlanması, maddelerin sınıflandırılması, maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri Laboratuvarın tanıtılması Düz anlatım teknikleri ve konuyla ilgili problem çözümü Tro, N., 2016, Genel Kimya kitabı syf: 3-15
2 Hesaplamalarda kullanılan anlamlı sayılar, ölçü birimleri ve genel problem çözme stratejileri Laboratuvar Malzemelerinin Tanıtımı Düz anlatım teknikleri ve konuyla ilgili problem çözümü Tro, N., 2016, Genel Kimya kitabı syf: 15-41
3 Atom teorisi, atomun yapısı, elektron, radyoaktivite, proton ve çekirdek, nötron, atom numarası, kütle numarası, izotoplar Sıvı Sıvı ve Katı Katı Heterojen Karışımların Ayrılması Deneyleri; Aktarma (Dekantasyon), SantrifüjlemeDeneyleri Düz anlatım teknikleri ve konuyla ilgili problem çözümü Tro, N., 2016, Genel Kimya kitabı syf: 43-75
4 Periyodik tablo, moleküller ve iyonlar, molekül formülleri, atomik kütle ve mol Çözelti hazırlama yöntemleri Düz anlatım teknikleri ve konuyla ilgili problem çözümü Tro, N., 2016, Genel Kimya kitabı syf: 43-75
5 Kimyasal bağlar, inorganik iyonlar ve bileşiklerin ve asit ve bazların adlandırılması Maddeyi Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinden Yararlanarak Tanıma Deneyi Düz anlatım teknikleri ve konuyla ilgili problem çözümü Tro, N., 2016, Genel Kimya kitabı syf: 77-123
6 Kimyasal bileşim, kimyasal eşitliklerin yazılması ve denkleştirilmesi, organik bileşikler Gümüş, Kurşun, ve Cİva Tanınma reaksiyonları Düz anlatım teknikleri ve konuyla ilgili problem çözümü Tro, N., 2016, Genel Kimya kitabı syf: 77-151
7 Ara sınav
8 Kimyasal Büyüklükler ve Çözelti Tepkimeleri I Tanınma reaksiyonları sınavı Düz anlatım teknikleri ve konuyla ilgili problem çözümü Tro, N., 2016, Genel Kimya kitabı syf: 125-165
9 Kimyasal Büyüklükler ve Çözelti Tepkimeleri II Anyonların Tanınma reaksiyonları I Düz anlatım teknikleri ve konuyla ilgili problem çözümü Tro, N., 2016, Genel Kimya kitabı syf: 125-165
10 Çözünme hızı : faktörler ve tanımlar Tanınma reaksiyon sınavı Düz anlatım teknikleri ve konuyla ilgili problem çözümü Tro, N., 2016, Genel Kimya kitabı syf: 125-165
11 Çözelti derişim birimleri ve problem çözümleri Kalsiyum, Baryum ve Stronsiyum tanınma reaksiyonları Düz anlatım teknikleri ve konuyla ilgili problem çözümü
12 Asitler ve Bazlar, pH hesaplamaları Asitler ve Bazların tanıtılması ve kullanılan indikatörler Düz anlatım teknikleri ve konuyla ilgili problem çözümü Tro, N., 2016, Genel Kimya kitabı syf: 603-627
13 Gazlar ve Gazların Basıncı, Gazların Yasaları ve örnek soru çözümü Anyonların tanınma reaksiyonları II Düz anlatım teknikleri ve konuyla ilgili problem çözümü Tro, N., 2016, Genel Kimya kitabı syf: 177-209
14 Kinetik Moleküler Teori, gazların difüzyonu ve efüzyonu Tanınma reaksiyonu sınavı Düz anlatım teknikleri ve konuyla ilgili problem çözümü çözümü Tro, N., 2016, Genel Kimya kitabı syf: 177-209
15 Termokimya, Kimyasal Tepkimelerde Enerji değişimleri Laboratuvar sınavı
16 Final Sınavı

1. Petrucci R. H., Harwood W. S., Herring F. G., Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar (General Chemistry Principles and Modern Applications), Palme Yayıncılık, 8. baskı. 2. J. .Tro, Nivaldo. Genel Kimya: Moleküler bir yaklaşımla Kimyanın ilkeleri, Nobel Yayıcılık, 3. Baskı.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 7 1 7
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 83

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 2 3 2 2 2 2 1 2 2 4 3 4
ÖÇ 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4
ÖÇ 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 4 3 4
ÖÇ 4 3 3 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek