GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001002592021 SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMA (STAJ) Ders 2 3 6,00

Lisans


Türkçe


Öğrencinin Fakültedeki eğitim süresince almış olduğu derslerde (teorik, labaratuvar, teknik gezi gibi) öğrenilen mesleki bilgilerin sektörde nasıl kullanıldığını izleme olanağını elde ederek mesleki bilgilerin geliştirilmesidir.


Staj Komisyonu Doç.Dr. Hülya Sayğı (Başkan) Prof.Dr. Aynur Lök Prof.Dr. Muammer Kürşat Fırat Prof.Dr. Gülnur Metin Prof.Dr. Celalettin Aydın Prof.Dr. Berna Kılınç Prof.Dr. Alper Doğan Doç.Dr. Meltem Boyacıoğlu Arş.Gör.Dr. Sencer Akalın Arş.Gör. Ulviye Karacalar


1 Su Ürünleri sektörü hakkında bilgi sahibi olması
2 İç su ve Deniz ekosisteminin kavranması

Birinci Öğretim


Ön koşul en az 2. sınıf öğrencisi olmak.


[Yok]


Öğrencilerin staj yapacağı yerler staj komisyonu tarafından aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar arasından seçilir. Deniz, içsu ve akvaryum balıkları (Petshoplar hariç) üretim tesisleri Balık aşılama ve lojistik firmalar, Ağ yapım firmaları (ağ yıkama, tamir, booling vb), Balık ve balıkçılık malzemesi ticareti yapan yerler, Su ürünleri işleme tesisleri, Balık yemi fabrikaları, Balık avcılığı yapan trol ve gırgır tekneleri, Balık halleri, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Müdürlükleri, DSİ Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlükleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve İl Müdürlükleri, Su Ürünleri Kooperatifleri, Su Ürünleri Sigorta Şirketleri, Su Ürünleri İthalat-İhracat Şirketleri, Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Enstitü Müdürlükleri, Belediyelerin ilgili kuruluşları (Arıtma tesisleri, analiz laboratuvarları vb.), İlgili eğitim - öğretim kurumları (E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi hariç), Deniz, İçsu ve Çevre araştırmaları konusunda faaliyet gösteren firmalar, Yukarıda belirtilenler dışındaki staj yerleri komisyon tarafından karara bağlanır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Staj yeri ile ilgili genel Bilgi
2 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
3 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
4 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
5 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
6 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
7 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
8 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
9 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
10 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
11 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesi
12 Staj yapılacak yerde verilen görevlerin yerine getirilmesiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Sözlü Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

25 gün staj yapacak öğrenciler, sadece eski programa kayıtlı öğrencilerin toplam gün sayısıdır. Yeni yönetmeliğe göre, zorunlu staj süresi toplam 60 gün (Çift Anadal* ve Yandal** yapacak öğrencilerimizin 50 gün staj yapabilmek için 10 gün Kış Stajı yapmak zorunluluğu)'dür.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 1 10 10
Laboratuvar 1 60 60
Gözlem 1 60 60
Alan Çalışması 1 60 60
Rapor Hazırlama 1 1 1
Sözlü Sınav 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 192

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 3 2 4 3 3
ÖÇ 2 3 3 2 2 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek