GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1001003312021 AV ARAÇLARI VE AVLAMA YÖNTEMLERİ Ders 3 5 0

Lisans

1 Su ürünleri mühendisliği alanında ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2 Av araçları ve avlanma yöntemleri bilgilerini sürdürülebilir balıkçılık için kullanabilme bilgi ve yeteneğine sahip olabilme
3 Av araçları ve avlama yöntemleri konusundaki bilgilerini dünya balıkçılığı ile entegre edebilecek birikime sahip olabilme
4 Av araç ve yöntemlerini sınıflayabilme yeterliliğine sahip olabilme
5 Av araç ve yöntemlerini su ürünleri mühendisliğinin diğer alanlarına (yetiştiricilik, biyolojik örneklemeler, vb.) da uyarlayabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, dünya ve Türkiye balıkçılığının son durumu İstatistik toplama sistemi ve istatistiklerin incelenmesi
2 Av araçlarının sınıflandırılması Sınıflandırmada kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması
3 Oltalar ve olta malzemeleri Düğümler ve iğne bağlama çalışması
4 Paragatlar Olta ve paragat donatımı
5 Uzatma ağları Uzatma ağı donatımı
6 Trol, dreç, algarna Trol teknesine ziyaret
7 Ara sınav
8 Gırgır Gırgır operasyonu deniz çalışması
9 Kıyı sürütme takımları ve elle kullanılan av araçları Kıyıdan ığrıp çekme
10 Dalyanlar ve kaldırma ağları Dalyan teknik gezisi
11 Tuzaklar ve elle kullanılan av araçları Kıyıya pinter kurma, serpme ağ kullanma
12 Pelajik ve Semi-pelajik türleri avlama yöntemleri Deniz çalışması
13 Demersal türleri avlama yöntemleri Deniz çalışması
14 Kabuklu-Eklembacaklı ve kafadanbacaklı türleri avlama yöntemleri Deniz çalışması
15 Balık avcılığına etki eden faktörler Bir balıkçı barınağını ziyaret
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Alan Çalışması 1 6 6
Bireysel Çalışma 1 6 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 76

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek