GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SUÜ305TSC TEHLİKELİ SUCUL CANLILAR Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu derste, öğrencinin deniz ve tatlusularda bulunan ve insan sağlığı açısından tehlikeli olabilecek canlıları tanıması, bu türlerin morfolojik yapılarının, tehlikeyi oluşturan organlarının ve bulunabileceklerini habitatların farkına varması ve korunma yollarını öğrenmesi amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Bahar BAYHAN


1 Tehlikeli planktonik canlıları tanıyabilme
2 Tehlikeli omurgasız canlıları tanıyabilme
3 Tehlikeli omurgalı canlıları tanıyabilme

Birinci Öğretim


yok


yok


Tehlikeli canlı kavramı; Tehlikeli canlıların bulunabildiği habitatlar, Tehlikeli canlı gruplarının tanınması, morfolojik özellikleri ve korunma yöntemleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tehlikeli canlı kavramı
2 Tehlikeli türleri içeren canlı grupları
3 Canlılardaki zehir bezleri ve organları
4 Yırtıcı canlı türleri
5 Tehlikeli canlıların bulunabildiği habitatlar
6 Planktonik tehlikeli canlılar
7 Ara Sınav
8 Omurgasız tehlikeli canlılar
9 Omurgasız tehlikeli canlılar
10 Omurgasız tehlikeli canlılar
11 Omurgasız tehlikeli canlılar
12 Omurgalı tehlikeli canlılar
13 Omurgalı tehlikeli canlılar
14 Omurgalı tehlikeli canlılar
15 Tehlikeli canlıalrdan korunma yöntemleri
16 Final sınavı

Helm T., 1976. Dangerous Sea Creatures: A Complete Guide to Hazardous Marine Life. Bruce W., Halstead M.D. 1959. Dangerous marine animals. Cornell Maritime Press, Cambridge, Maryland Demir, N. İhtiyoloji. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 394 s.
yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 2 2 1 1 2
ÖÇ 2 2 2 2 1 1 2
ÖÇ 3 2 2 2 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek