GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301007042004 YENİLİK İKTİSATI Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; teknolojik değişim, teknolojik gelişme ve yenilik ile ilgili kavramları öğrenme. Doğrusal ve modern yenilik modellerini, öğrenen ekonomiler, öğrenen bölgeler, ağyapılar ve yenilik sistemleri ile bilim, teknoloji ve yenilik politikasını anlamalarını sağlamaktır.


Prof.Dr.Ayten Ayşen KAYA


1 1-Yenilik, bilgi ve öğrenme kavramları ve türlerini öğrenme ve yeniliğin kaynağını anlama.
2 2-Yenilik süreci modellerini anlama
3 3- Sanayi 1.0’dan Sanayi 4.0’a olan süreci öğrenmek ve endüstriyel dalgalar analizi yapabilme.
4 4-Yenilik sistemlerini öğrenme ve çeşitli ülkelerin ulusal ve bölgesel yenilik sistemlerini analiz edebilme
5 5- Türkiye ve seçilmiş ülkelerin bilim, teknoloji ve yenilik politikası yaklaşımlarını ve araçlarını analiz edebilme.

Birinci Öğretim


YOK


YOK


Bilim ve teknoloji ilişkisi, yenilik türleri, yenilik modelleri, kriz ve teknoloji ilişkisini açıklayan paradigmalar ile Sanayi 1.0'dan Sanayi 4.0 gibi Sanayi devrimleri, yenilik ve ekonomik büyüme kalkınma ilişkisi, Yenilik sistemleri: Ulusal, Bölgesel ve Sektörel yenilik sistemleri ve Ülke örnekleri. Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları: Ülke Örnekleri , Çeşitli ülkelerin yenilik performanslarının karşılaştırılması gibi güncel konuları içermektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yenilik İktisadının Gelişimi ve Yeni Ekonomi
2 Yenilik, Bilgi ve Öğrenme Kavramları ve Türleri
3 Teknoloji ve Kriz İlişkisini Açıklayan Endüstriyel Paradigmalar
4 Sanayi 4.0 ve Toplum 5.0
5 Yenilik Süreci Modelleri: Doğrusal ve İnteraktif Modeller
6 Coğrafi Yakınlığa Dayalı (Mekansal) Yenilik Süreci Modelleri
7 Yenilik Sistemleri: Ulusal ve Bölgesel Yenilik Sistemi
8
9 Üçlü ve Dörtlü Sarmal Modeli: Üniversite-Sanayi- Devlet ve Sivil Toplum İşbirliği
10 Yeniliğin Finansmanı
11 Yeniliğin Ölçülmesi
12 Finansal Yenilikler
13 Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarının Kuramsal Yaklaşımları
14 Bilim, Teknoloji , Yenilik Politikaları ve Yenilik Sistemleri: Ülke Uygulamaları
15 Ekolojik Yenilik ve Çevre Sorunları: En İyi Ülke Uygulamaları
16

AKÇOMAK, İ., B.,E. ERDİL, M. T., PAMUKÇU ve M. TİRYAKİOĞLU (Der), (2016), Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kavramlar, Kurumlar ve Politika, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul. FREEMAN, Chris and Luc SOETE, (2004), Yenilik İktisadı (The Economics of Industrial Innovation-1997), (Çev. Ergun Türkcan), TÜBİTAK Yayınları, Ankara. GODIN B (2014) Invention, Diffusion and Linear Models of Innovation. Innovation: Journal of Innovation Economics & Management 15(3): 11–37. LUNDVALL Bengt-Ake (2003) “National Innovation Systems: History and Theory”, Paper to be Presented at the NSTDA-JICA Seminar on Innovation Systems in Asian Economies, Bankok, September 4-5. Florida, R. (1995) “Toward the Learning Region”, Futures , Vol.27, No.5, 527-536. FAGERBERG, J., D. C. MOWERY and R. R. ROSENBERG, (ED:) (2004), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press. OECD (2005), Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerin Toplanması ve Yorumlanması için İlkeler, Üçüncü Baskı, OECD ve Eurostat Ortak Yayımı. OECD ve TÜBİTAK (2002), Frascati Kılavuzu: Araştırma ve Deneysel Geliştirme Taramaları İçin Önerilen Standart Uygulama Kılavuzları, TÜBİTAK Yayınları. Technology Development Foundation of Turkey -TTGV (2020), Research and Innovation Outlook of Turkey RIOT 2020. TÜBİTAK, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 5 3 15
Tartışma 5 4 20
Takım/Grup Çalışması 3 3 9
Proje Hazırlama 1 6 6
Proje Sunma 1 1 1
Bireysel Çalışma 8 5 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Okuma 6 6 36
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 5 4 3 4 4 2 4 4 5 5 5
ÖÇ 2 4 4 1 3 3 4 4 1 3 5 5 5 4
ÖÇ 3 5 4 5 5 3 4 5 1 3 3 4 4 4
ÖÇ 4 5 4 4 3 3 4 5 2 3 4 4 4 5
ÖÇ 5 3 5 5 2 5 4 5 1 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek