GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 Doğrudan yabancı yatırımları tanımlayabilme ve önemini kavrayabilme.
2 Teknoloji, yenilik ve çok uluslu şirketler ilişkisini kavrayabilme.
3 Doğrudan yabancı yatırımlar yoluyla teknolojinin yayılmasını açıklayabilme.
4 Doğrudan yabancı yatırımların yerel bağlantılardaki rolünü analiz edebilme.
5 Çok uluslu şirketlerin politik etkilerinin analiz ve sentezini yapabilme.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Doğrudan yabancı yatırımların tanımı, kapsamı ve önemi
2 Doğrudan Yabancı Yatırımcılar ve Likidite Şokları
3 Doğrudan Yabancı Yatırım ve Yabancı Portföy Yatırımı: Kanıtlar
4 Eşik Engelleri Olan Doğrudan Yabancı Yatırım: Teori
5 Eşik Engelleri Olan Doğrudan Yabancı Yatırım: Teori II
6 Eşik Engelleri Olan Doğrudan Yabancı Yatırım: Teori II
7 Öğrenci sunumları
8 Ara Sınav
9 Eşik Engelleri Olan Doğrudan Yabancı Yatırım: Gözlemler
10 Eşik Engelleri Olan Doğrudan Yabancı Yatırım: Gözlemler II
11 Eşik Engelleri Olan Doğrudan Yabancı Yatırım: Gözlemler III
12 Küreselleşen Ekonomide Politika
13 Seçilmiş çok uluslu şirketlere ziyaretler
14 Seçilmiş çok uluslu şirketlere ziyaretler
15 Öğrenci sunumları
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Beyin Fırtınası 6 2 12
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 1 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 16 1 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 22 1 22
Okuma 12 1 12
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 3 2 2
ÖÇ 2 4 5 3 3 3
ÖÇ 3 4 3 3 3
ÖÇ 4 3 3 3 3
ÖÇ 5 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek