GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1302002262003 MARKETING MANAGEMENT Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


İngilizce


Ders, pazarlama alanında çok çeşitli konuları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Temel olarak, dersin amaçları: • Pazarlama teorisinin temellerini anlamak • Pazarlama terminolojisi ve kavramlarını anlamayı arttırmak • Pazarlama sürecini, pazarlama ortamını ve pazarlama ile ilgili kurumları analiz etmek ve anlamak • Pazarlama araştırması, tüketici davranışı, stratejik pazarlama gibi pazarlamayla ilgili daha ileri ve özel konulara kısa bir giriş yapmak.


Prof.Dr.G.Nazan GÜNAY


1 Pazarlama karması elemanları anlayıp, bunları entegre olarak göz önünde bulundurarak karar alabilmek
2 Pazarda pazarlamacıların karşısına çıkan belli başlı güçleri kavramsal olarak anlamak
3 Pazarlama planının oluşturulmasında adım adım ilerleyen sürece hakim olmak, ve ürünün gelecekte başarıyla konumlanmasını sağlamak.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders, rekabet stratejileri,ürün Stratejileri,hizmet endüstrisi, fiyat stratejileri, dağıtım kanalları, pazarlama iletişimi ve küresel pazarlar gibi konuları içermektedir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yeni Gerçekler için Pazarlama Tanımlama
2 Pazarlama Planlaması ve Yönetimi
3 Tüketici Pazarlarının Analizi
4 İşletme Pazarlarının Analizi
5 Pazarlama Araştırması Yapma
6 Pazar bölümlendirme ve hedef pazar belirleme
7 Müşteri Değer Önermesi Tasarımı ve Konumlandırma
8 Ara Sınav
9 Ürün Tasarımı ve Yönetimi
10 Hizmet Tasarımı ve Yönetimi
11 Güçlü Markalar Yaratma
12 Fiyatlandırma ve Satış Tutundurma Yönetimi
13 Pazarlama İletişimini Yönetmek
14 Dönem Ödevi Sunumu
15 Dönem Ödevi Sunumu
16 Final

Marketing Management, 16e Global Edition, Philip KOTLER, Kevin Lane KELLER, Alexander Chernev, Pearson Education 2021Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 50
Proje Sunma 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Proje Hazırlama 10 1 10
Proje Sunma 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 6 60
Toplam İş Yükü (saat) 160

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 5 3 4
ÖÇ 2 3 5 4 5
ÖÇ 3 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek