GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 Finansal piyasaları tanımlayabilme
2 Merkez bankalarının finans piyasalarındaki rolü analiz edilebilme ve temel politika önerileri sunulabilinme,
3 Para politikası stratejilerini karşılaştırabilme,
4 Ulusal ve uluslararası finansal verileri izleyebilme ve yorumlayabilme,
5 Ulusal ve uluslararası finansal gelişmeleri izleyebilme, analiz edebilme ve öngörülerde bulunabilme,[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin anlatımı
2 Neden Finansal Piyasalar ve Kurumlarla İlgilenmekteyiz? i. Borç Piyasaları ve Faiz Oranları ii. Hisse Senedi Piyasası iii. Döviz Piyasası iv. Merkez Bankaları v. Finans Sisteminin Yapısı vi. Bankalar ve Diğer Finansal Kurumlar iv. Finansal Aracıların Türleri v. Finansal Sistemin Düzenlenmesi
3 Finansal Sisteme Genel Bir Bakış i. Finansal Piyasaların Fonksiyonları ii. Finans Piyasalarının Yapısı iii. Finansal Aracıların Fonksiyonları iv. Finansal Aracıların Türleri v. Finansal Sistemin Düzenlenmesi
4 Merkez Bankalarının Yapısı i. Merkez Bankasının yapısı ve Bağımsızlığı ii. Merkez Bankası Davranışlarının Açıklanması
5 Para Politikası Araçları, Amaçları, Stratejileri ve Taktileri i. Merkez Bankası Bilançosu ii. Para Politikası Araçları iii. Para Politikasının Amaçları
6 Para Politikası Araçları, Amaçları, Stratejileri ve Taktileri i. Merkez Bankası Stratejileri ii. Parasal Hedefleme iii. Enflasyon Hedeflemesi
7 Para Piyasası i. Neden Para Piyasalarına İhtiyaç Vardır ii. Para Piyasalarının Amacı iii. Para Piyasasındaki Aktörler Kimlerdir? iv. Para Piyasası Araçları
8 Ara Sınav
9 Tahvil Piyasası i. Tahvil Piyasalarının Amacı ii. Sermaye Piyasasındaki Aktörler Kimlerdir?
10 Tahvil Piyasası i. Tahvil Türleri ii. Hazine Tahvilleri iii. Tahvil Getirisi Hesaplama
11 Hisse Senedi Piyasası i. Hisse Senetlerine Yatırım Yapmak ii. Hisse senedinin Fiyatını Hesaplama
12 Hisse Senedi Piyasası i. Borsa Endeksi ii. Yabancı Hisse Senedi Satın Almak
13 Mortgage Piyasası i. Mortgage’nin Özellikleri ii. Mortgage Kredisi Veren Kuruşların Özellikleri İkincil Mortgage Piyasası
14 Döviz Piyasası i. Döviz Piyasası ii. Uzun Dönemde Döviz Kurları iii. Kısa Dönemde Döviz Kurları Döviz Kurlarındaki Değişimlerin Açıklanması
15 Uluslararası Finansal Sistem i. Döviz Piyasalarına Müdahale ii. Ödemeler Bilançosu iii. Uluslar arası Finansal Sistem İçerisinde Kur Rejimlerinin Yeri Sermaye Kontrolleri
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Rapor Sunma 4 1 4
Bireysel Çalışma 16 2 32
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 16 2 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 2 5 1 3
ÖÇ 2 5 5 5 2 5 1 3
ÖÇ 3 5 4 5 3 5 1 4
ÖÇ 4 5 3 5 5 2 3 5 1 4
ÖÇ 5 5 5 5 2 4 5 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek