GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320103T11745 KAPİTALİZM TARİHİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin köleci toplumlardan kapitalist toplumlara kadar iktisadi ve toplumsal dönüşüm süreçlerini güncel literatür çerçevesinde tartışabilmeleri için Dünya iktisat tarihini en iyi şekilde incelemelerini sağlamaktır.


Prof. Dr. Alp Yücel Kaya


1 İktisadi kuram ve kavramların tartışmalarını yapabilme.
2 İktisadi ve toplumsal dönüşüm süreçlerini kavrayabilme
3 İktisadi ve toplumsal dönüşümler üzerine iktisadi tartışmaların analizini yapabilme
4 Toplumsal, siyasi, kültürel ve düşünsel değişim ile iktisadi değişim arasındaki karşılıklı etkileşimi analiz edebilme
5 Güncel iktisadi tartışmaların en iyi şekilde anlaşılması ve sentez edilebilmesi

Birinci Öğretim


yok


Yok


Dünya iktisat tarihi literatüründeki temel kavramlar ve yeni metodolojik perspektifler, Dünya iktisat tarihi; merkantilizm, uluslararası ticaret, tarımsal kapitalizm, sanayileşme, sanayi devrimi, kapitalizm, dünya sistemi, sömürgecilik, büyük ayrışma, kurumlar, ekonomik büyüme, gelir ve servet dağılımı, emek piyasaları, küreselleşme.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dünya iktisat tarihi literatüründe temel kavramlar ve tartışmalar
2 Feodal toplumlar
3 Merkantilizm
4 Tarımsal kapitalizm
5 Sanayileşme ve sanayi devrimi
6 Kapitalizm ve sömürgecilik
7 Ara sınav
8 Birinci küreselleşme dinamikleri
9 Dünya sistemi analizi
10 Büyük ayrışma
11 Kurumlar ve iktisadi büyüme
12 Gelir ve servet dağılımı
13 Emek piyasaları
14 Sermaye piyasaları
15 İktisadi krizler
16 Final sınavı

Fernand Braudel, Maddi Uygarlık Ekonomi ve Kapitalizm XV.-XVIII.Yüzyıllar, Ankara : İmge Kitabevi, 2004. Immanuel Wallerstein, Modern Dünya Sistemi, İstanbul : Yarın Yayınları, 2010. Gregory Clark, Fukaralığa Veda, Dünyanın Kısa İktisadi Tarihi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013. Daron Acemoğlu ve James Robinson, Ulusların Düşüşü, Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri, Doğan Kitap, 2013. Thomas Piketty, 21. Yüzyılda Kapital, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2014. Henri Heller, Kapitalizmin Doğuşu, 21. Yüzyıldan Kapitalizme Bakış, Doruk Yayınları, 2017. Raj Patel ve Jason W. Moore, Yedi Ucuz Şey Üzerinden Dünya Tarihi, Kolektif Kitap, 2019.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 65
Rapor 1 35
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 2 32
Rapor 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 145

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 4 5 3 4
ÖÇ 2 3 5 4 4
ÖÇ 3 5 4 4 4 4
ÖÇ 4 3 5 4 4
ÖÇ 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek