GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320103E11747 TOURISM ECONOMICS Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin öğrencilere, iktisadi sektörler içerisinde turizm sektörünün yerini kavrayabilme, turizm piyasasının tanımına ve turizmin ekonomik etkilerini anlayabilme yetilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle turizm sektöründen önemli ekonomik beklentileri olan Türkiye gibi ülkelerde turizmin yarattığı etkilerin analizinin yapılması amaçlanmatadır.


Doç. Dr. Burcu Türkcan


1 Turizmin ekonomik bir faaliyet olarak kavranması
2 Turizmin genel ekonomiye etkilerinin anlaşılması
3 Turizm ile ilgili güncel ekonomik konuların takip edilebilmesi ve analiz edilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Turizmin Tanımı, Özellikleri ve sınıflandırılması, Turizm Talebi, Turizm Arzı, Turizm Piyasasında Fiyatın Belirlenmesi, Turizmde Tüketici Davranışları, Turizmde Üretim ve Firma Davranışları, Piyasalar ve Turizm, Dünyada ve Türkiyede Turizm ve Gelişimi, Turizmin Parasal Ekonomiye Etkileri, Turizmin Reel Ekonomiye Etkileri, Turizmin Ekonomik Etkilerinin Ölçümü, Turizmde Planlama ve Politikalar…


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 I. Tanışma-Dersin Gerekçesi ve Önemi-Dersin Kural ve Gerekleri II. Turizm Tanımı, Özellikleri ve Sınıflandırılması
2 III. Turizmin Talebi i. Talep Kavramı ii. Turizmde Talep Miktarı ve Talep Eğrisi iii. Turizm Talep Eğrisindeki Değişiklikler iv. Turizmde Piyasa Talep Eğrisi ve Talep Tahmini v. Turizmde Talep Esnekliği
3 IV. Turizm Arzı i. Arz Kavramları ii. Turizmde Arz Miktarı ve Arz Eğrisi iii. Turizm Arz Eğrisindeki Değişiklikler iv. Turizmde Endüstri Arz Eğrisi v. Turizmde Arz Esnekliği
4 V. Turizm Piyasasında Fiyatın Belirlenmesi i. Piyasa Denge Fiyatının Belirlenmesi ii. Arz ve Talepteki Değişiklikler iii. Turizm Endüstrisinde Arz-Talep Analizlerinin Geçerliliği
5 VI. Turizmde Tüketici Davranışları i. Fayda Yaklaşımı ii. Kayıtsızlık Eğrileri Yaklaşımı iii. Turizmde Tüketici Davranışlarına Yönelik Diğer Yaklaşımlar
6 VII. Turizmde Üretim ve Firma Davranışları i. Turizmde Üretim, Üreticiler ve Üretim Fonksiyonu ii. Konaklama Hizmet Alanına Ait Genel Üretim Özellikleri iii. Turizmde Ulaştırma ve Seyahat Hizmetleri iv. Turizmde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri v. Turizm İşletmelerinde Firma Dengesi
7 VIII. Piyasalar ve Turizm i. Tam Rekabet Piyasası ve Turizm ii. Monopol Piyasası ve Turizm iii. Monopollü Rekabet Piyasası ve Turizm iv. Oligopol Piyasası ve Turizm
8 Ara Sınav
9 IX. Dünya ve Türkiye Turizmi ve Gelişimi
10 X. Turizmin Parasal Ekonomiye Etkileri ve Türkiye i. Gelir Yaratıcı Etkisi ii. Milli Gelire Etkisi
11 XI. Turizmin Parasal Ekonomiye Etkileri ve Türkiye i. Ödemeler Bilançosuna Etkisi ii. Yerli, Yabancı Sermayeye Etkisi
12 XII. Turizmin Reel Ekonomiye Etkileri ve Türkiye i. Yatırım, İstihdam ve Enflasyona Etkisi ii. Bölgesel Gelişmeye Etkisi iii. Diğer Sektörlere Etkisi
13 XIII. Turizmin Ekonomik Etkilerinin Ölçümü i. Fayda-Maliyet Analizleri ii. Çarpan Hesaplamaları iii. Girdi-çıktı Analizi iv. Turizmde Kullanılan İstatistikler
14 XIV. Turizmde Planlama ve Politika i. Turizmde Planlama Politikasının Önemi ii. Turizmde Planlama Süreci
15 XV. Turizmde Planlama ve Politika i. Avrupa Birliği ve Turizm Politikaları ii. Türkiye’de Turizm Planlama ve Temel Politikalar
16 Final Sınavı

Holden, A. (2005). Tourism Studies and the Social Sciences. Routledge. Matias,A., Nijkamp, P. & Sarmento, M. (2011). Tourism Economics - Impact Analysis. Physica-Verlag. Papathannassis, A. (2011). The Long Tail of Tourism - Holiday Niches and Their Impact on Mainstream Tourism. Gabler Verlag. Turkcan, B. (2021). "COVID-19 Policy Actions for the Recovery of the Tourism Industry and a Discussion for the Post-COVID Era". Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry. IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-8231-2.ch030Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 60
Proje Sunma 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Proje Hazırlama 6 3 18
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 17 2 34
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 4 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek