GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320103E11849 APPLICATIONS OF GENERAL ECONOMICS Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, temel iktisadi konularda öğrencilerin teorik bilgiler edinmelerini sağlamak, ve aynı zamanda teorik modellerle günlük ekonomik olaylar arasındaki bağlantıların nasıl kurulacağının öğretilmesidir.


Doç. Dr. Mehmet Güçlü


1 Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme.
2 Ulusal ve uluslararası ekonomik verileri ve olayları analiz edebilmek
3 İktisadi teorilerle iktisadi olaylar arasında bağ kurabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İktisada ilişkin temel kavramlar, fiyat sistemi, arz ve talep teorileri, tüketim ve üretim teorisi, milli gelir, enflasyon, işsizlik, para teorisi, dış ticaret teorisi, finansal krizler, kayıt dışı ekonomi, borçlanma politikası, kamu dengesi, özelleştirme, ders genelinde soru çözümü ve genel iktisat üzerine tartışma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi Temel kavramlar (iktisat, mal, hizmet, karar birimleri, ekonominin temel sorunları, fayda, üretim, tüketim, tasarruf, yatırım,para)
2 Talep (tanım, talep kanunu, talebi etkileyen faktörler, talep eğrisi, talep değişmesi) Arz (tanım, arzı etkileyen faktörler, arz eğrisi, arz değişmesi)
3 Piyasa Denge Fiyatının Oluşumu (tam rekabet piyasası, piyasa dengesi Tüketim teorisi (Tüketici Davranışı ve Fayda Maksimizasyonu)
4 Üretim Teorisi (üretim süreci ve üreticinin karını maksimize etmesi)
5 Öğrenilen konular ile ilgili soru çözümü
6 Konu tekrarı
7 Ara Sınav
8 Milli gelir (tanımı, unsurları, oluşumu) Enflasyon (tanımı, türleri, nedenleri, etkileri) İşsizlik (tanımı, türleri, nedenleri, etkileri)
9 Soru Çözümü
10 Para teorisi Dış ticaret teorisi
11 Soru Çözümü
12 Kayıt dışı, Özelleştirme, Kamu dengesi
13 Soru Çözümü
14 Finansal Krizler (tanımları, nedenleri, etkileri)
15 Sınıf içi genel tartışma
16 Final Sınavı

Erdal ÜNSAL, Mikro İktit, İmaj Yayınevi, 10. Baskı, Ankara, 2014. Alkçar, B (2016), Verilerin Dili: Ekonomiyi Nasıl Okumalıyız?, TBB, İstanbul The Economist (2006), Guide to Economic Indicators: Making Sense of Economics, Profile Books, London. Case, K. E, Fair, R. C and Oster, S. M (2016), Principles of Economics, 12th. Edition, Prentice Hall Int. Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2005. Ahmet Şahinöz, Türkiye Ekonomisi Sektörel Analiz, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2001.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 7 1 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Okuma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 139

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 4 5 3 4
ÖÇ 3 4 5 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek