GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
11320103E11848 TRANSITION ECONOMICS AND TURKEY Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Sovyet sisteminin yıkılmasıyla birlikte piyasa ekonomisinin tüm dünya da temel kabul görmesi ile birlikte bu alandaki teoriler ve politikalar ile birlikte dünya ekonomisinin bu yeni grubundaki ülkeler, hem ayrı, hem de mukayeseli olarak uygulamalı biçimde analiz edilecektir.


Dr. Öğr. Üyesi Utku Akseki


1 Ekonomik sistemleri karşılaştırabilme
2 Geçiş ekonomileri kavramını anlayabilme
3 Geçiş ekonomileri ülkelerini analiz edebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Geçiş ekonomilerinin temel kavramları. Ekonomik sistemlerin karşılaştırılması. Geçiş ekonomilerinin sınıflandırılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Geçiş ekonomilerine giriş Geçiş ekonomisi nedir? Geçiş ekonomileri nelerdir? Türkiye'nin geçiş ekonomisi özellikleri
2 Geçiş ekonomilerinin tarihsel süreci Geçiş ekonomilerindeki geçmiş deneyimler Sovyetler Birliği'nin dağılması ve sonrası Türkiye'de geçiş ekonomisi süreci
3 geçiş ekonomilerindeki dönüşümsel durgunluk ve toparlanmanın belirleyicileri
4 Geçiş Ekonomileri Olgusu ve Ortaya Çıkışı
5 Geçiş Ekonomilerinde Toplumsal Karmaşa
6 Küreselleşme - Geçiş Ekonomileri ve Türkiye
7 Geçiş Ekonomilerinde Beşeri Sermayenin Rolü
8 Ara Sınav
9 Geçiş Ekonomilerinde Dış Ticaret
10 Geçiş Ekonomilerinde DYY
11 Balkanlar ve Geçiş Ülke Ekonomileri
12 Sovyet Rusya sonrası Geçiş Ekonomileri
13 Savaş Ekonomileri ve II. Dünya Savaşı Sonrası Genel Değerlendirme
14 Geçiş Ekonomilerinde Güncel Çalışmalar
15 Küreselleşme, Global Kriz, Geçiş Ekonomileri ve Türkiye
16 Final Sınavı

Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası kitap, makale, tebliğ ve raporlar. (Öğrencilere dersler öncesi verilecektir)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 26 3 78
Proje Hazırlama 8 2 16
Bireysel Çalışma 22 2 44
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 1 1
ÖÇ 2 5 5 1 1
ÖÇ 3 1 4 1 5 2 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek