GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 Finans matematiği ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi
2 Temel matematik konularına finansal yorum getirebilme
3 Farklı finansal problemleri analiz edip, çözebilme
4 İktisadi konular ile finans bilimi arasında matematiksel ilişkiyi sentezleyebilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Finansal kavramların açıklanması
2 Faiz çeşitleri ve hesaplanması
3 Maliyet-Gelir, Arz-Talep fonksiyonları
4 Esneklik ve çeşitleri
5 Matematiksel modelleme
6 Finansın matematiksel modellenmesi
7 Finansın matematiksel modellenmesi
8 Ara Sınav
9 Ekonometrik modelleme
10 Finansın ekonometrik modellenmesi
11 Finansın ekonometrik modellenmesi
12 Finansal kararların matematiksel ve ekonometrik analizlerle incelenmesi.
13 Finansal kararların matematiksel ve ekonometrik analizlerle incelenmesi.
14 Finansal kararların matematiksel ve ekonometrik analizlerle incelenmesi.
15 Sunumlar ve genel tekrar
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Proje Sunma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Okuma 16 1 16
Toplam İş Yükü (saat) 136

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 5 5 5 5
ÖÇ 2 3 5 5 5 5
ÖÇ 3 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek