GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301007902014 KARŞILAŞTIRMALI MAKRO İKTİSAT Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Makro iktisadın ortaya çıkışsı ve farklı makro iktisat okullarını tanıma


Prof. Dr. Mehmet GÜçlü


1 1) Makro iktisadi kavramları, teorileri, modelleri ve politikaları açıklayabilme,
2 2) Makro iktisadi teoriler/modeller arasında karşılaştırmalar yapabilme,
3 3) Makro iktisat okulları arasında karşılaştırmalar yapabilme,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Makro iktisadın doğuşu, Temel Makro İktisadı Büyüklükler, Makro Okulları, Karşılaştırmalı Makro İktisat Teorileri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Makro İktisadi Düşüncenin Temelleri
2 Makro İktisadi Düşüncenin Temelleri
3 Makro İktisadi Büyüklükler
4 Makro İktisadi Büyüklükler
5 Klasik Makro İktisat Teorisi
6 Keynesyen Makro İktisat Teorisi
7 Klasik ve Keynesyen Makro İktisat Teorisinin Karşılaştırılması
8 Ara Sınav
9 Paracı Makro İktisat Teorisi
10 Yeni Klasik İktisat Teorisi
11 Yeni Keynesyen İktisat Teorisi
12 Makro İktisat Okullarının Karşılaştırılması
13 Makro İktisat Okullarının Karşılaştırılması
14 Makro Tüketim Teorilerinin Karşılaştırılması
15 Yatırım Teorilerinin Karşılaştırılması
16 Final Sınavı

Bocutoğlu, E. (2011), Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar, 8. Baskı, Murtahan Yayınevi, Ankara. Bocutoğlu, E. (2012), Karşılaştırmalı Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar, 5. Baskı, Murtahan Yayınevi, Ankara. Branson, W. H. (1989), Macroeconomic Theory and Policy, Prentice Hall. Paya, M. (2013), Küresel Ortamda İktisat Politikaları, Türkmen Kitabevi, İstanbul. Paya, M. (2013), Makro İktisat, 4. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul. Ünsal, E. (2011), Makro İktisat, 9. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara. Yıldırım, K., Karaman, D. Ve Taşdemir, M. (2012), Makro Ekonomi, 10. Baskı, Şeçkin Yayıncılık, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Seminer 6 1 6
Bireysel Çalışma 16 2 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 1 20
Ev Ödevi 16 2 32
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 4
ÖÇ 2 5 5 2
ÖÇ 3 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek