GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301007942015 SOSYAL POLİTİKALAR VE İKTİSAT Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


İngilizce


Ders öğrencilere özellikle emeklilik ile bağlantılı sosyal politikalara dair bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla özellikle iktisat bakış açısından ilgili sorunlar ve politika tartışmaları kapsanmaktadır.


Doç. Dr. Çağaçan Değer


1 Öğrenciler sosyal güvenlik sistemlerinin sorunlarını iktisat perspektifinden tartışabileceklerdir.
2 Öğrenciler sosyal güvenlik sistemlerinin tarihsel kökenlerini öğreneceklerdir.
3 Öğrenciler sosyal güvenlik sistem tasarımına dair yaklaşımları öğrenecek ve yorumlayabileceklerdir.
4 Öğrenciler Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin yapısını ve sorunlarını öğreneceklerdir.
5 Öğrenciler Türkiye’de sosyal güvenlik sistem tasarımı ile ilgili politika analizi yapabileceklerdir.
6 Öğrenciler işgücüne dair sayısal veriler ile ilgili temel hesaplamaları yapabileceklerdir.
7 Öğrenciler işgücü piyasasında cinsiyet bazında farklılaşmaları yorumlayabileceklerdir.
8 Öğrenciler işgücü piyasasında kayıtdışılık ile ilgili temel kavramları öğrenecek ve yapılan ampirik çalışmaları yorumlayabileceklerdir.
9 Öğrenciler sosyal güvenlik politika uygulamaları ile politika yapmanın ülkeler arası yayılımını yorumlayabileceklerdir.

Birinci Öğretim


Yoktur


Yoktur


Ders sosyal güvenlik sisteminin emeklilik ayağında odaklanmıştır. Ders çerçevesinde emeklilik sistemleri iktisadi bakış açısından incelenmektedir. İlk önce bu sistemlerin tarihsel kökenleri, Türkiye özeline odaklanılarak incelenmektedir. Türkiye’deki sistemin ortaya çıkışı, dünyada sosyal güvenlik sistemlerine dair gelişmelerle bağlantılı olarak sunulmaktadır. Aynı yaklaşımla sistemin 2000lerde dönüşümü tartışılmaktadır. Bu bağlamda hem kamu sisteminin dönüşümü hem de özel sektörün sosyal güvenlik içerisinde yer almasının nasıl gerçekleştiği incelenir. Dersin devamında işgücü piyasası cinsiyet kırılımında ve sosyal güvenlikle bağlantılı olarak sunulur. Son olarak ise sosyal güvenlik uygulamalarının uluslararası boyutu, politika yapımı ve uygulaması bağlamında incelenir. Zaman olması durumunda gelir dağılımı ve yoksulluk kavramları ve Türkiye’ye dair ilgili ampirik olgular da tartışılır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş; 1.1 Sosyal politikanın kapsamı 1.2 Sosyal güvenlik ve emeklilik 1.3 Bir iktisat sorusu olarak sosyal güvenlik ve emeklilik
2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Tarihi – 1 2.1 Tarihsel kökenler 2.2 İslam ve Anadolu’da yapılanmalar 2.3 Osmanlı’dan Türkiye’ye sosyal politikalar
3 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Tarihi – 2 3.1 Günümüz sosyal güvenlik sistemlerinin kökenleri 3.2 Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin oluşumu
4 Emeklilik Sistemlerinde Dönüşüm 4.1 1990’larda sosyal güvenlik sisteminin görünümü 4.2 Sosyal güvenlik sistemleri taksonomisi
5 Kurumsal Reform Tasarımları – 1 5.1 Devlet ve ileri yaşta koruma rolü 5.2 İleri yaşta korumaya dair efsaneler ve gerçekler 5.3 Dünya Bankası çok sütunlu sistemi
6 Kurumsal Reform Tasarımları – 2 6.1 Dünya Bankası (2005) perspektifi 6.2 OECD yaklaşımı
7 Vize Sınavı
8 Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformu – 1 8.1 Türkiye’de sosyal güvenlik tarihçesi 8.2 Türkiye’de sosyal güvenlik reformu: 1999-2008 8.3 Reformdan beklentiler
9 Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformu – 2 9.1 Reformun iktisadi modellemesi: Değer (2011, 2019) 9.2 Demografik beklentiler
10 Emeklilikte Özel Sektör – 1 10.1 Türkiye’de BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) 10.2 BES iktisadi modellemesi 10.3 BES beklentileri karşılıyor mu? 10.4 Otomatik katılım 10.5 BES ve tasarruf
11 Private Sector in Retirement – 2 11.1 Cases: Chilea, Argantina, Poland and Hungary 11.2 Are the private pillars here to stay?
12 Evrensel Temel Gelir 12.1 Tarihsel Kökenler 12.2 Pilot Uygulamalar 12.3 Türkiye’de ETG uygulanabilirliği 12.4 Ampirik analizler
13 İşgücü Piyasası 13.1 Temel kavramlar ve veriler 13.2 Kısıtlı bağımlı değişken tahmin yöntemi 13.3 İşgücüne katılım ve sosyal güvenlik 12.4 Kadın işgücü katılımı 13.5 Sosyal destekler ve kadınların işgücüne katılımı
14 Kayıtdışılık 14.1 Tanım ve veriler 14.2 Kayıtdışılık ve sosyal güvenlik 14.3 Kayıtdışılığın belirleyicileri 14.4 Kayıtdışılıktan çıkış
15 Sosyal Politikalarda Uluslararasılaşma 14.1 Sosyal güvenlik uygulamalarında uluslararası etkileşim 14.2 Politika yapımında yakınsama
16 Final Sınavı

Alper, Y. (2011). Sosyal güvenlik reformu ve finansmanla ilgili beklentiler. Sosyal Güvenlik Dergisi. 1(1): 7-47. Alper, Y. (2018). Söyleşi. Karatahta İş Yazıları Dergisi. 10: 53-68. Alper, Y., Değer, Ç. Ve Sayan, S. (2012). 2050ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış. TÜSİAD. Andersen, T. M. and Bhattacharya, J. (2011). On myopia as rationale for social security. Economic Theory, 47(1):135–158. Angelaki, M. and Carrera, L. N. (2015). Radical pension reforms after the crisis: A comparative analysis of Argentina and Greece. Politics & Policy. 43(3):378–400 Arnberg, S. and Barslund, M. (2014). The Crowding-out Effect of Mandatory Labour Market Pension Schemes on Private Savings Evidence from Renters in Denmark. CEPS Working Document, (389). Baek, S-H, Ryu Y-K, Lee S. S-Y. (2017). The political economy of changes in family and old-age welfare policy spending: Analysis of OECD countries, 1998-2011. International Journal of Social Welfare. 26(2): 116-126. DOI: 10.1111/ijsw.12220 Bailliu, J. N. and Reisen, H. (1998). Do funded pensions contribute to higher aggregate savings? A cross-country analysis. Weltwirtschaftliches Archiv, 134(4):692–711. Banks, J., Disney, R., Duncan, A. and Van Reenen, J. (2005). The internationalisation of public welfare policy. The Economic Journal. 115(March): C62-C81. DOI: 10.1111/j.0013-0133.2005.00980.x Barr, Nicholas. (2010). Reforming pensions: Principles and policy choices. ACTA VSFS. 4(1): 47-58. Benjamin, N., Beegle, K., Recanatini, F., and Santini, M. (2014). Informal economy and the world bank. Technical report, The World Bank. Borella, M. and Moscarloa, F.C. (2015). The 2011 pension reform in Italy and its effect on current and future retirees. Center for Research on Pensions and Welfare Policies Working Paper 15/15. Cremer, H. and Pestieau, P. (2011). Myopia, redistribution and pensions. European Economic Review, 55(2):165 – 175. Chybalski, F. and Marcinkiewicz, E. (2018). Myopic behaviour and state involvement in a pension system: A cross-section study for OECD countries. Ekonomista, 2018(1): 68-88. Datz, G. and Dancsi, K. (2013). The politics of pension reform reversal: a comparative analysis of Hungary and Argentina, East European Politics, 29(1): 83-100, DOI:10.1080/21599165.2012.759940 Dayıoğlu, M. and Kırdar, M. G. (2010). Determinants of and Trends in Labor Force Participation of Women in Turkey. Technical report, State Planning Organisation and World Bank. Değer, Çağaçan (2019). Individual Pensions in Turkey: Expectations vs Realisations. 3. Congress of International Applied Sciences. 4-6 April 2019. Izmir, Turkey. de Mesa, A. A. and Mesa-Lago, C. (2006). The structural pension reform in chile: Effects, comparisons with other latin american reforms and lessons. Oxford Review of Economic Policy, 22(1):149–167. Diamond, Peter A. (1996). Proposals to restructure social security. Journal of Economic Perspectives. 10(3), 67–88. Dilik, Sait. (1988). Sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 43(1): 41-80. Disnay, R. (2000). Crises in public pension programmes in OECD: What are the options?. The Economic Journal. 110(February): F1-F23. Elgin, C. (2012). Vergiler ve kayıtdışı ekonomi: Bir değerlendirme ve Türkiye Örneği. ODTÜ Gelişme Dergisi, (39):237–258. Elveren, A. Y. (2015). The Impact of Informal Employment on the Social Security Deficits in Turkey. World Journal of Applied Economics, 1(1). Elveren, A. Y. and Özgür, G. (2016). The effect of informal economy on income inequality: Evidence from Turkey. Panoeconomicus, 63(3):293–312. Eren, O. and Genç İleri, Ş. (2015). Government subsidized individual retirement system. TCMB Working Paper, 15/20. Estrada, M.A.R. ve Koustronas, E. (2018). The quantitative and qualitative evolution of the social security research. Quality and Quantity. 52(4): 1807-1816. DOI: 10.1007/s11135-017-0568-6 Fultz, E. (2012). The retrenchment of second-tier pensions in Hungary and Poland: A precautionary tale. International Social Security Review, 65(3):1–25. Gillion, C. (2000). The development and reform of social security pensions: The approach of the International Labour Office. International Social Security Review. 53: 35-63. Gora, M. (2013). Political economy of pension reforms: selected general issues and the Polish pension reform case. IZA Journal of Labor Development, 2(2):1–31. Gökbayrak, Ş. (2010). Türkiye’de sosyal güvenliğin dönüşümü. Çalışma ve Toplum. 2010/2: 141-162. Grech, A.G. (2015). Pension reforms in the 1990s and during the financial crisis: More of the same? Institut for Gerontologie-Ökonomie und Demographischer Wandel Working Paper 21/2015. Gümüş, E. (2008). An Evaluation of Turkish Social Security Reform Process and Its Financial Future. Munich Personal RePec Archieve. Adres: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/42160/1/MPRA_paper_42160.pdf Erişim Tarihi: 1 Nisan 2019 Güvercin, C. H. (2004). Sosyal güvenlik kavramı ve türkiye’de sosyal güvenliğin tarihçesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(2):89–95. Hinrichs, K. ve Aleksandrowicz, P. (2006). Reforming European pension systems for active ageing. International Social Science Journal. 190 (58). pp.585-599. DOI: 10.1111/j.1468-2451.2008.00657.x Holzmann, R. (2016). Bilateral social security agreements and pensions portability: A study of four migrant corridors between EU and non-EU countries. International Social Security Review. 69(3-4): 109-130. DOI: 10.1111/issr.12110 Holzmann, Robert; Hinz, Richard. (2005). Old Age Income Support in the 21st century: An International Perspective on Pension Systems and Reform. Washington, DC: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7336 License: CC BY 3.0 IGO.” Hoşgör, Ş. ve Tansel, A. (2011). Demography And Management Towards 2050: Repercussion On Education, Labor, Health And Social Security Systems. TÜSİAD. ILO (2018). Women and men in the informal economy: A statistical picture. Technical report, ILO. Jakubowski, S. (2016). Reversal of the pension reform in Poland. International Social Security Review, 39(2):40–47 Karunarathne, W. and Abeysinghe, T. (2005). Does mandatory pension savings crowd out private savings? The experience of Sri Lanka. Journal of Asian Economics, 16:830–846. Madero-Cabib, I., Biehl, A., Sehnbruch, K., Calvo, E., and Bertranou, F. (2019). Private pension systems built on precarious foundations: A cohort study of labor-force trajectories in Chile. Research on Aging, 41(10):961–987. Mesa-Lago, C. and Bertranou, F. (2016). Pension reforms in chile and social security principles, 1981–2015. International Social Security Review, 69(1):25–45. Messacar, D. (2015). Do Workplace Pensions Crowd Out Other Retirement Savings? Evidence from Canadian Tax Records. Statistics Canada Analytical Studies Branch Research Paper Series, (11F0019M No. 371). Morande, F. G. (1998). Savings in Chile. What went right? Journal of Development Economics, 57:201–228. OECD (1998). Maintaining Prosperity in an Ageing Society. Paris: OECD. OECD (2005a). Pensions at a Glance: Public Policies Across OECD Countries. Paris: OECD. OECD (2005b). Private Pensions: OECD Classification and Glossary. Technical Report. Paris: OECD. Özbek, Nadir. (2006). Cumhuriyet Türkiyesi’nde Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar. Emeklilik Gözetim Merkezi, Tarih Vakfı. Özel, and Yalçın, C. (2013). Yurtiçi tasarruflar ve bireysel emeklilik sistemi: Türkiye’deki uygulamaya İlişkin bir değerlendirme. TCMB Working Paper, 13/04. Palacios, R. ve M. Pallares-Miralles. (2000). International patterns of pension provision. Technical Report. Social Protection Advisory Service, The World Bank, Washington DC. Pestieau, P. and Possen, U. (2008). Prodigality and myopia-two rationales for social security. Manchester School, 76(6):629–652. Polakowski, M. and Hagemejer, K. (2018). Reversing Pension Privatization: The Case of Polish Pension Reform and Re-Reforms. Queisser, Monika. (2000). Pension reform and international organizations: From conflict to convergence. International Social Security Review. 53(2): 31-45. DOI: 10.1111/1468-246X.00070. Roseveare, D., W. Leibfritz, D. Fore, and Wurzel, E. (1996). Ageing populations, pension systems and government budgets: Simulations for 20 OECD countries. Technical report, Paris: OECD. Rusnok, Jiri ve Dlohopoleek, Juraj. (2010). End to age of naivety: Pension reforms in post-transition countries. ACTA VSFS, 4(1): 59-70. Samwick, A. A. (2000). Is pension reform conducive to higher saving? The Review of Economics and Statistics, 82(2):264–272. Scholz, Wolfgang. (2015). Financing social security out of contributions: About origins, present discussions and prospects of a success story. International Social Security Review. 68(4): 3-24. SGK (2013). Sosyal Güvenlik Terimleri. Sosyal Güvenlik Kurumu Yayın No 71. Ankara, Türkiye. SGK(2016). Sosyal Güvenlik Sözlüğü. Sosyal Güvenlik Kurumu Yayın No 168. Ankara, Türkiye. Simonovits, A. (2011). The mandatory private pension pillar in Hungary: An obituary. International Social Security Review, 64(3):81–98 Sleebos, J. (2003). Low fertility rates in OECD countries: Facts and policy responses. OECD Labour Market and Social Policy Occasional Papers, No 15. Tansel, Aysıt ve Acar, Elif Öznur. (2017), "Labor mobility across the formal/informal divide in Turkey: Evidence from individual-level data", Journal of Economic Studies, 44(4): 617-635. https://doi.org/10.1108/JES-06-2015-0103 van de Ven, J. (2010). The Effects of Myopia on Pension Decisions. National Institute of Economic and Social Research (NIESR) Discussion Papers 356, National Institute of Economic and Social Research. World Bank. (1994). Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth. Oxford University Press. Yang, T.-T. (2016). The Effect of Workplace Pensions on Household Saving:Evidence from a Natural Experiment in Taiwan. DOI: 10.1111/jori.12254 Yazıcı, N . (1996). Lonca Sisteminin işsizlik sigortasiyla ilgisi üzerine bazı düşünceler. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 35(1). DOI: 10.1501/Ilhfak_0000000853 Yenihan, Bora. (2017). Bir sosyal politika aracı olarak sosyal güvenlik: Dünya’da ve Türkiye’de gelişimi üzerine bir inceleme. Yönetim Bilimleri Dergisi. 15(30): 177-196. Yermo, J. (2002). Revised taxonomy for pension plans, pension funds and pension entitlements. Technical Report, Paris: OECD.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yoktur


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40
Toplam İş Yükü (saat) 153

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 2
ÖÇ 7 2
ÖÇ 8 2 2
ÖÇ 9 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek