GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008802015 POLİTİK İKTİSATTA YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli Ders Grubu 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, son yüzyılda yaşanan ekonomik ve toplumsal gelişmelere bağlı olarak ekonomi politiğin yaklaşım farklılıklarını ortaya koymaktır. İktisat politikası alanındaki kritik dönüşümlere tarihsel bakış, krizler ve yeni kavrayışlar, iklim krizi, eşitsizliklerin artması, döngüsel ekonomi, yeni enerji sistemleri arayışları ve küreselleşmenin değişen doğası gibi hem günümüz hem de yakın gelecek için kritik öneme sahip konular politik ekonomi konuları tartışılacak.


Prof.Dr. R. Funda Barbaros Özay


1 1- İktisadi kuram ve kavramların tartışmalarını yapabilme.
2 2- İktisadi ve toplumsal dönüşüm süreçlerini kavrayabilme.
3 3- İktisadi ve toplumsal dönüşümler üzerine iktisadi tartışmaların analizini yapabilme.
4 4- Toplumsal, siyasi, kültürel ve düşünsel değişim ile iktisadi değişim arasındaki karşılıklı etkileşimi analiz edebilme.
5 5- Güncel iktisadi tartışmaların en iyi şekilde anlaşılması ve sentez edilebilmesi.

Birinci Öğretimİktisat okulları içinde öncelikle; küçülme ekonomisi ve yeni kurumcu iktisat yaklaşımlarına odaklanmak.


Ekonomi politik analizinde yer alan tematik ve metodolojik konuların çeşitliliğini anlamak, farklı disiplinler içinde ve arasında politik ekonomi perspektiflerinin önemini ve karmaşıklığını ortaya koymak , politik ekonomi araştırmalarında kullanılan metodolojileri eleştirel olarak değerlendirmek. “politik-ekonomik paradigma” kavramı, “neoliberalizme” geçişin nasıl gerçekleştiği ve son 50 yılda ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve siyasi koşulların ne tür bir paradigma kaymasına neden olduğunu tartışmak.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Politik Ekonomide yaklaşımlar
2 Neoliberal paradigmaya geçiş. Ülkelere göre farklılıklar. Neo liberal iktisat politikalarının temel önermesi
3 Keynezyen refah ekonomisinin yıkılışı ve neo liberalizmin yükselişi, Sovyetler Birliğinin çöküşü ve krizler
4 Paradigma kayması. 2008 krizi ve 2020 pandemi sonrası ekonomik durgunluk. Piyasa mitinin çöküşü.
5 Kayıp refah. Refahın yeniden tanımlaması
6 Tüketim ve sınırsız büyümenin sonu. Paris Anlaşması, Yeşil yeni anlaşma (Avrupa yeşil yeni mutabakatı), Biden'ın İklim Planı
7 Ara Sınav
8 ekolojik makroekonomi. Sürdürülebilir ekonomiye geçiş
9 İklim krizine karşı iktisadi küçülme yaklaşımı
10 Küçülme, Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Büyüme
11 Eşitsizlikler. Dünya genel görünüm. Gelir, toplumsal cinsiyet ve karbon emisyonu eşitsizliği
12 politik ekonomi ve yeni kurumcu iktisat
13 yeni kurumcu iktisat yaklaşımına göre ekonomik gelişme, ekonomik özgürlükler
14 Final Sınavı

Jacobs, M. and Laybourn-Langton (2018) Paradigm Shifts in Economic Theory and Policy.Intereconomics, Volume 53, 2018 · Number 3 · pp. 113–118 Jackson, T. (2021) Büyümesiz Refah, Türkiye İŞ Bankası Yayınları, İstanbul Frieden, J. (2020) The Political Economy of Economic Policy. Finance and Development, June 2020. Stirling, Alfie & Laybourn‐Langton, Laurie. (2017). Time for a New Paradigm? Past and Present Transitions in Economic Policy. The Political Quarterly. 88. 10.1111/1467-923x.12415. Macfarlane, Laybourn-Langton, Jacobs (2019)The Times They Are A-Changing? Exploring the potential shift away from the neoliberal political-economic paradigm, Forum for a new economy Working Paper No. 02/2019 Commission for the Environment, Climate Change and Energy Implementing the European (2022) Green Deal: Handbook for Local and Regional Governments. Written by Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado, Helene Gorny, Arndt Münch and Michele Alessandrini, Carlo Bettini. United Nations (2015) Paris agreement. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf The Biden Plan for a Clean Energy Revolution and Environmental Justice. https://joebiden.com/climate-plan Kelsey Piper (2021) Can we save the planet by shrinking the economy? https://www.vox.com/future-perfect/22408556/save-planet-shrink-economy-degrowth Degrowth Strategy and how to bring about social-ecological transformation (2022). Edited by Nathan Barlow, Livia Regen, Noémie Cadiou, Ekaterina Chertkovskaya, Max Hollweg, Christina Plank, Merle Schulken and Verena Wolf. Mayfly Books, Eliasson, A. (2021) Degrowth in theory and practice. Ecotechnology working paper 2021-2a. Mittuniversitetet, Östersund, Hickel, J. (2019)_a theory of radical abundance. real-world economics review, issue no. 87 https://rwer.wordpress.com/comments-on-rwer-issue-no-87 Thomas Piketty (2015) Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul Kama, Ö. (2011) Yeni Kurumsal İktisat Okulunun Temelleri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; Ankara Vol. 13, Iss. 2, Beşkaya, A. ve Ursavaş, U. (2014) Eski ve Yeni Kurumsal İktisat: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Journal of Business Economics and Political Science, Vol:3, No:5, 1-16, June, 2014 Daron Acemoğlu , James A. Robinson (2020) Dar Koridor, Doğan Kitap, İstanbulYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Seminer 8 2 16
Bireysel Çalışma 7 2 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Ev Ödevi 8 1 8
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 3 5 3
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 5 3 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 5 4 3 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek