GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1302008472016 RETAILING I Seçmeli Ders Grubu 3 5 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, perakendecilik alanında değişik ekonomik koşularla baş etmek için detaylı uygulamalar ve geliştirilen stratejiler hakkında bilgilendirmektir. Özellikle başarılı satın alma faaliyetlerine yönelik teorik ve pratik bilgilerin bir arada verilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde ders, perakendecilik alanında müşterilerin, tedarikçilerin satın alma davranışlarını öğretmekte ve müşteri ihtiyaçlarının nasıl daha iyi karşılanabileceğine dair stratejiler ortaya koymakta, lojistik, dağıtım ve fiyat yönetimi gibi kavramları da değerlendirmektedir.


Doç. Dr. Elif Üstündağlı Erten


1 Perakendecilik ve perakende pazarlamasına yönelik teorik bilgi sahibi olmak
2 Perakendecilik ve perakende pazarlama stratejileri geliştirebilmek
3 Perakendecilik alanındaki güncel gelişmeleri yorumlayabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu ders perakendecilik yönetimine yönelik bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda dersin temel başlıkları Perakende Pazarlamacılık Kavramı, İşletme ve Perakendeciler İlişkileri, Perakendecilik ve Stratejik Planlama, Perakendecilik İşletmeleri ve Türleri, Perakendecilik İşletmelerinde Pazarlama Karması, Perakendecilik Politika ve Stratejileri ve Perakende İşletmelerin Yönetimidir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Perakendeciliğe Giriş
2 Perakendeci Türleri
3 Dijital Perakendecilik
4 Çoklu Kanal ve Omni-kanal Perakendecilik
5 Perakende Pazar Stratejisi
6 Finansal Strateji
7 Perakende Satış Yerleri
8 Ara sınav
9 Bilgi Sistemleri ve Tedarik Zinciri Yönetimi
10 Müşteri İlişkileri Yönetimi
11 Perakende Fiyatlandırma
12 Perakende İletişim
13 Perakendecilikte Marka Yönetimi (Perakendeci Sunumu)
14 Proje Sunumları
15 Perakendeciliğin Geleceği (Perakendeci Sunumu)
16 Final Sınavı

-Levy, M., Weitz, B. A., Grewal, D., & Madore, M. (2023). Retailing management, 11. Ed. New York: McGraw-Hill/Irwin. - Berman, Barry and Evans Joel R. (2009), Retail Management: A Strategic Approach, Prentice Hall, Pearson Education. - Gilbert, David (2003), Retail Marketing Management, Pearson EducationYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Proje Sunma 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Proje Hazırlama 1 12 12
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 144

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 2 5 4 5
ÖÇ 2 1 2 5 5 5
ÖÇ 3 1 2 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek