GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008792017 İKTİSAT POLİTİKASI Ders 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, ekonomi politikasını anlamak ve öğrencilere geniş bir vizyon vermektir.


Prof. Dr. Metin Karadağ


1 Ekonomi politikalarının çeşitlerini anlamak
2 Ekonomi politikalarını tanımlamak ve yorumlamak
3 İleri düzeyde çalışmalar için altyapı oluşturmak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Küresel ekonomik sistem, Küreselleşme: Makroekonomik politikalara etkisi, Dünya Ticaretinin çöküşü, Ekonomi politikası araçları, Maliye Politikaları, Vergi Politikaları, Maliye ve Para Politikaları arasında etkileşim


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Küresel ekonomik sistem
2 Küresel ekonomik sistem
3 Küreselleşme: Makroekonomik politikalara etkisi
4 Küreselleşme: Makroekonomik politikalara etkisi
5 Küreselleşme: Makroekonomik politikalara etkisi
6 Dünya Ticaretinin çöküşü
7 Ekonomi politikası araçları
8 Ara Sınav
9 Maliye Politikaları
10 Maliye Politikaları
11 Vergi Politikaları
12 Vergi Politikaları
13 Maliye ve Para Politikaları arasında etkileşim
14 Maliye ve Para Politikaları arasında etkileşim
15 Maliye ve Para Politikaları arasında etkileşim
16 Final Sınavı

Acemoğlu, D. ve Laibson, D. (2020). Mikroekonomi.Beta Yayınevi. Acemoğlu, D. ve Laibson, D. (2020) Acemoğlu, D. ve Laibson, D. (2020). Makroekonomi.Beta Yayınevi. Acemoğlu, D. ve Laibson, D. (2020) Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer and Richard Startz (2018), Macroeconomics, MGrawHill, 13th edition. Erinç Yeldan, "Dünya Ekonomisinde Yeniden Yapılanma: Kriz, Gelişme, Kalkınma" (2012). İletişim Yayınları. Şenses, F. (2002). Kalkınma iktisadının düşüşü: Yeniden yapılanma sürecinde Türkiye. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Mahfi Eğilmez (2019), Makro Ekonomi Türkiye'den Örneklerle, Remzi Kitabevi. Merih Paya, (2013), Küresel Ortamda İktisat Politikaları, Türkmen yayınevi. Keyder, N. (2002). Para Teori Politika Uygulama. Ankara. Parasız İ. (1994). Para Banka ve Finansal Piyasalar. Bursa.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 0 4 5 5
ÖÇ 1 4 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek