GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301008952019 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, piyasa yapısı ve rekabet analizleri ile ilgili temel modellerin verilmesi ve firma düzeyinde yaşanan gelişmelerin matematiksel modeller yardımı ile öğretilmesidir.


Dr. Araş. Gör. Gülçin Gürel Günal


1 Tam rekabet, oligopol ve monopol piyasa modellerinin analiz edilebilmesi ve değerlendirilebilmesi.
2 Firmaların, piyasaya giriş kararlarında etkili olan mikro ve makro düzeyde değişkenlerin analiz edilebilmesi.
3 Oyun teorisi yaklaşımı ile piyasa yapısı analizlerinin yapılabilmesi.
4 Firma örnekleri ile rekabet ve işbirliği kavramlarının değerlendirilmesi, matematiksel modeller yardımı ile firmalara yönelik gerekli sentezlerin yapılabilmesi.

Birinci Öğretim


Mikro İktisat derslerinin alınmış olması tavsiye edilmektedir.


Yok


Piyasa yapısı ve rekabet analizi, endüstriyel organizasyon teorisi ve yeni endüstriyel organizasyon teorisi, piyasaya girişin belirleyicileri, piyasaya girişin oyun teorisi ile analizi, piyasaya girişin belirleyicileri ile ilgili firma örnekleri, birleşme ve devralmalar, sektör örnekleri ile uygulamalı piyasa analizleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği hakkında bilgi verilmesi, ders kapsamının sunulması.
2 Piyasa yapısı ve rekabet analizi
3 Endüstriyel organizasyon teorisi (yapısalcı yaklaşımlar): yoğunlaşma analizleri altında Herfindahl-Hirchman Endeksi, N-Firma Yoğunlaşma Endeksi, Hall- Tideman, Rosenbluth Endeksi, Entropi Endeksi, Hannan ve Kay Endeksi, Hause Endeksi, U Endeksi
4 Yeni endüstriyel organizasyon teorisi (yapısal olmayan yaklaşımlar): Panzar Rosse Modeli, Lerner Endeksi, Düzeltilmiş Lerner Endeksi
5 Sektör ve firma örnekleri ile piyasa yapısı analizleri
6 Sektör ve firma örnekleri ile piyasa yapısı analizleri
7 Ara Sınav
8 Monopolde ve Oligopolde Firma Davranışları
9 Monopolde ve Oligopolde Firma Davranışları
10 Firma davranışlarının oyun teorisi ile analizi
11 Monopollü Rekabette Firma Davranışları ve İhale Teorisi
12 Birleşme ve devralmalar
13 Birleşme ve devralmaların piyasa gücüne etkisi
14 Uygulamalar: Sektör ve firma örnekleri ile piyasa analizleri
15 Yoğunlaşma endeks hesaplamaları ile sektör analizleri, öğrenci sunumları
16 Final sınavı

Karabulut, Ş. (2022), Teorik Anlamda İktisadi ve Finansal Olaylara Akademik Yaklaşımlar, Ekin Yayınevi. Acemoğlu, D., Laibson, D. ve List, J. (2019), Mikroekonomi, Beta yayınları, çeviri edit:Asena Caner. Yılmaz, E. (2016), Oyun Teorisi, Literatür yayıncılık. Yıldırım, K. (2012), Endüstriyel Ekonomi, Pelikan Yayınları. Tirole, J. (1988), The Theory of Industrial Organization, The MIT Press, Cambridge MA. Shy, O. (1996), Industrial Organization: Theory and Applications, The MIT Press, Cambridge MA. Şahinöz A. (2001), Türkiye Ekonomisi Sektörel Analiz, İmaj Yayıncılık, Ankara. Pepall, L. and Richards, D. J. ve Norman, G. (2002) Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice, 2nd Edition, South-Western. Case, K ve Fair R. (2005), Principles of Economics, Prentice Hall Int. Ünsal, E. (2007), Mikro İktisat, İmaj Yayınevi, 7. Baskı, Ankara. Belleflamme, P. ve Peitz, M. (2010), Industrial Organization: Markets and Strategies. Cambridge University Press.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 16 2 32
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 2 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 3 24
Ev Ödevi 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4 1 3
ÖÇ 2 4 2 3 1 3
ÖÇ 3 4 2 4 3 3
ÖÇ 4 4 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek