GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301001452020 KARİYER PLANLAMA Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Kariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler. Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.


Doç. Dr. Elif Tunalı Çalışkan


1 Kariyer merkezi faaliyetlerinin tanınması
2 Öz farkındalığın arttırılması
3 Kariyer seçeneklerinin keşfedilmesi
4 Kendini ifade etme ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi
5 Profesyonel İlişki Ağlarının Öneminin Kavranması
6 Destek birimlerinin tanınması
7 Etkin kaynak kullanımının öğrenilmesi

Birinci Öğretim


yok


yok


Ders kapsamına dahil edilecek destekleyici faaliyetler öğrencileri profesyonel başvurularda kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgilendirecek ve bunları en etkin şekilde kullanabilme becerisini kazandıracak şekilde tasarlanacak, uygulamalı ödevler ile desteklenecektir. Kariyer merkezi, öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine destek olacak deneyim imkanları sunan faaliyetler ile dersi uygulamalı olarak destekleyecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş Dersin amaç ve kapsamının açıklanması, kariyer merkezi hizmetlerinin ve bunlardan nasıl faydalanılacağının tanıtılması
2 Kariyerime nasıl hazırlanırım? Üniversite, Fakülte ve Bölüm olanakları hakkında bilgi verilmesi Yetenek kapısı ve uzaktan eğitim kapısının tanıtılması
3 Kariyer Yolunda Fark Yaratmanın Anahtarı: İnce ve Teknik Yetenekler İnce yeteneklerin ve bu yeteneklerin başarı üzerindeki etkilerinin anlatılması
4 Kariyer ve 21. Yüzyıl Becerileri Kariyer ve kariyer ile ilgili kavramlar 21. yüzyıl becerileri geleceğin meslekleri
5 Temel İletişim Becerileri İletişim Ağının ve sosyal medya kullanımının öneminin ve genel kurallarının açıklanması. Kendini tanıtma, resmi yazışma kuralları, hitap gibi temel konularda öğrencilerin bilinçlendirilmesi
6 Sektör Günleri - STK STK ların yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektörlerdeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi
7 Ara sınav
8 STKlar ve Kariyer
9 Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları, Staj ve Öğrenci Projeleri Öğrencilerin, lisans eğitimlerini destekleyecek değişim programları, eğitim bursu, staj ve öğrenci projeleri hakkında, ilgili kurumların/üniversite birimlerinin yetkilileri tarafından bilgilendirilmesi
10 Özgeçmiş Yazım ve Mülakat Teknikleri Öz geçmiş ve kapak yazısı hazırlama eğitimleri
11 Sektör günleri -Kamu sektörü Kamu sektörünün günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve kamu sektöründeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi
12 Sektör Günleri - Özel Sektör Özel sektörden; hizmet, finans, üretim vb farklı alanların günümüz koşullarında yeni mezunlardan beklentileri ve bu sektördeki kariyer fırsatları hakkında bilgi verilmesi
13 Sektör Günleri - Akademi Farklı disiplinlerde akademik kariyer düşünen öğrencileri bilinçlendirmek ve günümüz koşullarındaki gerekliliklerini aktarmak amacıyla akademisyenlerin katılımı ile panel düzenlenmesi
14 Sektör Günleri -Girişimcilik startup girişimciliği doğası, günümüz koşullarında kariyer fırsatları hakkında bilgi verebilecek yöneticilerin katılımı ile panel düzenlenmesi
15 Ders değerlendirmesi
16 Final

- Destekleyici kitap, dergi, makale ve çevrimiçi kaynaklar - Kariyer ofisi tarafından hazırlanan kılavuzlar - Beceri/yetkinlik envanteri - Kariyer merkezi katkısıyla düzenlenen kariyer etkinlikleri (Kariyer Fuarı, seminerler, bilgilendirme oturumları, mentörlük, mezunlarla buluşma, sektör panelleri, vaka çalışmaları, mülakat simülasyonları vb) - Örnek video, belgesel ve filmler - mülakat simülasyonu, örnek olay/atölye çalışması vb interaktif etkinlikler - Ders içeriği ve öğretim elemanı değerleme formlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 2 2 2 5 5
ÖÇ 2 1 5 2 3 5 5
ÖÇ 3 3 2 3 5 5
ÖÇ 4 5 2 3 5 5
ÖÇ 5 2 3 2 3 5 5
ÖÇ 6 2 2 3 5 5
ÖÇ 7 3 2 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek