GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
Müh306GıdG GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

LisansBu dersin amacı; üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere gıda güvenliği kavramı ve gıda güvenliğinin sağlanması ile ilgili unsurlar, gıda güvenliğinde gıda-mikroorganizma ilişkileri, mikrobiyolojik kalite kontrol ve gıda güvenliği yönetimi ile ilgili bilgiler vermektir.


Prof. Dr. DUYGU KIŞLA Doç. Dr. GÜLTEN GÜNDÜZ Doç. Dr. İLKİN ŞENGÜN


1 Gıda güvenliği kavramı hakkında bilgi
2 Gıda güvenliğinin sağlanmasında biyolojik, kimyasal ve fiziksel risk etmenlerini tanımlayabilme
3 Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar ve mikroorganizmaların bulaşma kaynakları hakkında bilgi verebilme
4 Gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon ve personel hijyeni hakkında bilgi verebilme
5 Gıdaların satın alınması, depolanması, hazırlanması, pişirilmesi ve servisinde dikkat edilecek noktaları kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Genel Mikrobiyoloji dersini dersini almış olması önerilir.


Gıda güvenliği kavramı ve gıda güvenliğinin sağlanması; gıda güvenliğinin sağlanmasında biyolojik, kimyasal ve fiziksel risk etmenleri; gıda güvenliğinde gıda-mikroorganizma ilişkileri; gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar; mikroorganizmaların bulaşma kaynakları; personel hijyeni; gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon; yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin gıdaların muhafazasında kullanımı; gıdaların satın alınması, depolanması, hazırlanması, pişirilmesi ve servisinde dikkat edilecek noktalar; gıda güvenliği yönetim sistemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gıda güvenliği kavramı ve gıda güvenliğinin sağlanması ile ilgili unsurlar
2 Gıda güvenliğinin sağlanmasında biyolojik, kimyasal ve fiziksel risk etmenleri
3 Gıda güvenliğinin sağlanmasında biyolojik, kimyasal ve fiziksel risk etmenleri
4 Gıda güvenliğinde gıda-mikroorganizma ilişkileri
5 Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar
6 Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar
7 Mikroorganizmaların bulaşma kaynakları
8 Ara sınav
9 Personel hijyeni
10 Gıda İşletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon
11 Yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin gıdaların muhafazasında kullanımı
12 Yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin gıdaların muhafazasında kullanımı
13 Gıdaların satın alınması ve depolanmasında dikkat edilecek noktalar
14 Gıdaların hazırlanması, pişirilmesi ve servinde dikkat edilecek noktalar
15 Gıda güvenliği yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanmasında yetkili/resmi kurumlar
16 Final Sınavı

1. Motarjemi, Y., Moy, G., Todd, E., 2013. Encyclopedia of Food Safety. Academic Press. 2. Bhunia, A., Ray, B., 2014. Fundamental Food Microbiology, 5th Ed. CRC Press, Boca Raton. 3. Yiannas, F., 2008. Food Safety Culture: Creating a behavior-based food safety management system. Springer Science & Business Media. 4. Göktan, D., Tunçel, G., 2010. Gıda İşletmelerinde Hijyen, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri. 5. Wallance, C.A., Sperber, W.H., Mortimore, S.E., 2018. Food Safety for the 21st Century-Making HACCP and Food Safety Throughout the Global Supply Chain, 2nd Ed. Wiley, Oxford, UK.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 0 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 87

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek