GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1301009042021 TRANSPORTATION ECONOMICS Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı; ekonomik ve sosyal yaşam içerisinde önemli bir yere sahip olan ulaşım konusunun, ekonomi teorileri çerçevesinde analiz edilmesi, ulaşım planlaması ve politikasındaki sorunlara ekonomik analizin uygulanmasıdır.


Dr. Begüm Yurteri Kösedağlı


1 Temel ekonomik kavramları, tüketici davranışları ve tüketici- üretici dengesini ulaştırma ekonomisi kapsamında açıklayabilme
2 Ulaştırma sektöründeki maliyet yapısı ve fiyatlandırma konusunu analiz edebilme
3 Piyasa türlerini ve piyasalarda fiyat oluşumunu ulaştırma sektörüne uyarlayarak açıklayabilme
4 Ulaştırma sektörünün ekonominin diğer sektörleri ile arasındaki ilişkileri ve kalkınma için önemini açıklayabilme
5 Ulaştırma politikalarına ulusal ve uluslararası yaklaşımları anlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ulaştırma Ekonomisinde Temel Kavramlar, Ulaşım Talebi, Ulaştırma sektöründe maliyetler, Ulaştırma sektöründe fiyatın oluşumu, Ulaştırma sektörünün alt sistemleri, Kent Ulaşımı, Ulaşım ve Ekonomik Kalkınma, Sürdürülebilir Ulaştırma, Ulaşımda Yerel ve Küresel Sorunlar


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Taşımacılık Lojistiği ve Teknoloji
2 Ulaştırma Talebi
3 Ticaret ve Ulaştırma Maliyeti
4 Ulaşım Ekonomisinde Ölçek Ekonomileri
5 Maliyet Ekonomileri ve İzlenebilirlik
6 Ulaşım Sektöründe Tedarik Karakteristikleri
7 Ulaştırmada Piyasalar ve Rekabet
8 Vize Sınavı
9 Kamu Arzında Dışsallıklar ve Marjinal Maliyet Fiyatlandırması
10 Ulaşımda Mekansal ve Zamansal Fiyatlandırma
11 Ulaşımda Ürün Fiyatlandırması
12 Ulaşım Yatırımları ve Genelleştirilmiş Maliyet
13 Konum ve Arazi Düzenlemesi
14 Ulaşım ve Hükümet Politikaları
15 Regülasyon Uygulaması
16 Final Sınavı

• Richard J. Arnott & Daniel P. McMillen (2006). A Companion to Urban Economics. John Wiley & Sons • Jose A. Gomez-Ibanez, William B. Tye, & Clifford Winston (2001). Essays in Transportation Economics and Policy: A Handbook in Honor of John R. Meyer. Brookings Institution Press • V. A. Profillidis & G. N. Botzoris (2018). Modeling of Transport Demand: Analyzing, Calculating, and Forecasting Transport Demand. Elsevier • Jonathan Cowie & Stephen Ison (2009). The Economics of Transport: A Theoretical and Applied Perspective: A Theoretical and Applied Perspective. Routledge • Prentice, B. E. & Prokop, D. (2015) Concepts Of Transportation Economics. World Scientific Publishing Company.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 16 3 48
Bireysel Çalışma 10 2 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 5 2 5 4 5 4 1 2 3 3 3 3
ÖÇ 2 4 5 3 5 5 4 4 1 2 3 2 3 3
ÖÇ 3 4 4 3 4 4 4 4 1 2 4 2 3 3
ÖÇ 4 5 4 3 4 4 4 4 1 2 4 2 3 3
ÖÇ 5 5 4 3 4 4 5 4 1 2 4 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek