GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1303007892018 PEACE STUDIES Seçmeli Ders Grubu 3 5 6,00

Lisans


İngilizce


Çatışma ve barış temalarının Uluslararası İlişkiler çerçevesinde ele alarak savaşın sınırlandırılması ve kontrol edilmesine ilişkin fikri hareketlerin, Barış Çalışmaları disiplininin, sosyal hareketlerin ve BM çerçevesinin sunduğu imkanların kavrama .


Öğr. Gör. Gökhan Sevim


1 Savaş ve barış konularını tarihsel bağlamıyla tartışabilme.
2 Uluslararası ilişkiler çerçevesinde barışın korunması ve savaşın yürütülmesi konularında ortaya konmuş olan belli başlı normatif, hukuki, ve kurumsal mekanizmaları öğrenme.
3 Normatif bir değer olarak barışın değerini anlama.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Uluslararası Politika Teorileri ve Barış: Barış Çalışmaları: Pozitif Barış; Barış Hareketleri; Pasifizm; Savaşın Sınırlandırılması; Haklı Savaş; Barış Projeleri; Uluslararası Barış Konferansları; Barış Mekanizması Olarak BM; Çatışmaların Çözümü için Barışçıl Yöntemler; Barış İnşası; Barış Hareketler; Dünya Barış Endeksi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Ders Anlatımı
2 Savaş, Şiddet, Barış ve Uluslararası İlişkiler Ders Anlatımı about violence in IR", in RIS, 2010, pp 1-22 - J Bourke, "Why does politics turn to violence?", in J Edkins & eds Global Politics, 2e, R, pp. 472- 496.
3 Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Barış Ders Anlatımı O P Richmond, “Reclaiming Peace in IR", in MJIS, 2008, pp 439-70.
4 Barış Düşüncesi ve Hareketleri Tarihi Ders Anlatımı D. Cortright, "How Peace Movements Shape History", in M. Kaldor (ed) HB of Global Security Politics, Wiley, 2014, pp. 482-504.
5 Barış Çalışmaları Disiplininin Ortaya Çıkışı ve Katkısı Ders Anlatımı P Lawler, "Peace Studies", in P D Williams (ed) Security Studies - An Intro, Routledge, 2008, pp. 73- 88.
6 Doğal Bir Olgu Olarak Savaş ve Savaşsız Toplumlar Ders Anlatımı D P Fry, "Life Without War," in Science, 2012, pp 1-7.
7 - Sınav Değerlendirmesi ve Geribildirim - Öğrenci Sunum Konularının Belirlenmesi Ders Anlatımı - Her öğrenci aşağıdaki ders kitabından sunum yapmak üzere bir konu seçecek. - O P Richmond et al eds, The Palgrave HB of Disciplinary and Regional Approaches to Peace, Palgrave.
8 Tarihte Barış, Barış Felsefesi, UAİ Teorisi ve Barış, Antropoloji ve Barış Öğrenci Sunumları The Palgrave HandBook, Chapters 1 (pp. 21-30), 3 (pp 45- 56), 4 (pp 57-68), 5 (pp 69-81).
9 Sanat ve Barış, Sosyoloji ve Liberal Barış, Coğrafya ve Barış, Kalkınma Çalışmalar ve Barış Öğrenci Sunumları The Palgrave Handbook, Chapters 6 (pp. 82-94), 7 (pp 95- 109), 9 (pp.123-138), 10 (pp. 139- 153).
10 Kolonyal-Sonrası Söylem, Din ve Barış, Cinsiyet ve Barış, Eğitim ve Barış Öğrenci Sunumları The Palgrave Handbook, Chapters 11 (pp 154-167), 12 (pp 168-180), 13 (pp 181-192), 14 (pp 193-205).
11 Çocuklar ve Barış, Sosyal Psikoloji ve Barış, İnsaniyetçilik ve Barış, UA Hukuk ve Barış Öğrenci Sunumları The Palgrave Handbook, Chapters 15 (pp 206-219), 16 (pp 220-232), 17 (pp. 233-246), 18 (pp 247-258).
12 Yerlilik ve Barış, Güney Afrika ve Barış, Batı Africa ve Barış, Afrika'nın Büyük Göller Bölgesi ve Barış Öğrenci Sunumları The Palgrave Handbook, Chapters 19 (pp 259-271), 21 (pp 287-298), 22 (pp 299-311), 23 (pp 312-324).
13 Afrika Boynuzu'nda Barış, Güneydoğu Asya ve Barış, Doğu Asya ve Konfüçyen Barış, Güney Asya'da İnsani Gelişme ve Barış Öğrenci Sunumları The Palgrave Handbook, Chapters 24 (pp 325-335), 25 (pp 336-349), 26 (pp 350-362), 27 (pp 363-375).
14 Yükselen Güçler ve Barış, Ortay Asya'nın Tartışmalı Barış Temelleri, Ortadoğuda Egemen Barış Modelinin Sonu, Avrupa ve Barış Öğrenci Sunumları The Palgrave Handbook, Chapters 28 (pp 376-386), 29 (pp 387-397), 30 (pp 398-410), 31 (pp 411-423).
15 Balkanlar ve Barış, Güney Amerika'da Barış İnşası, Orta Amerika, Kuzey Amerika, Pasifik'te Yerel Barış Öğrenci Sunumları The Palgrave Handbook, Chapters 32 (pp 424-437), 33 (pp 438-449), 34 (pp 450-462), 35 (pp 463-475), 36 (pp 476-488).
16 Dönem Sonu Sınavı

- C. Thomas, "Why don't we talk abut Violence in International Relations," in RIS, 2010. - P. Löwler, “Peace Studies,” in P. D. Williams, ed., Security Studies an Introduction, (Routledge, 2008) - D. Cortright, "How Peace Movements Shape History," in M. Kaldor (ed.) Handbook of Global Security Politics, (Wiley, 2014) - O. Ramsbotham, "Peace Operations," in M: D. Cavelty (eds) The Routledge Handbook of Security Studies, (Routledge, 2010) - O P Richmond et al eds 16 The P HB of Disc & Reg App to Peace, PalgraveYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 15 3 45
Toplam İş Yükü (saat) 181

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek