GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
1303009512022 DÜNYA POLİTİKASINDA GÜNCEL SORUNLAR Ders 4 7 9,00

LisansGünümüz dünyasının doğa, çevre ve sosyal sorunlarının neler olduğunu ve alanla ilgili temel kavramları bilen, bu sorunların sebep, etki ve sonuçlarını kavrayan bireyler yetiştirmek.


Dr. Öğretim Üyesi Hande EROL


1 Dünya politikası tartışmalarına dair temel kavram ve kurumları tanır.
2 Dünya politikasıyla ilgili tartışmalarda bakış açısı sahibi olur.
3 Güncel politik sorunları tartışabilir.
4 Dünya politikasına dair vakaları jeopolitik açıdan analiz edebilir.

Birinci Öğretim


yok


[Yok]


Doğal afetler (küresel ısınma, depremler, tsunami vb.), çevre sorunları, doğal kaynakların sınırlılığı, açlık, fakirlik, işsizlik, insan hakları, plansız nüfus artışı, ırkçılık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, terör gibi sorunların incelenmesi; bu sorunların çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile farklı yaklaşımlar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş ve dersin tanıtımı
2 Küreselleşmenin Tanımı
3 Nüfus Artışı Sorunları
4 İşsizlik
5 Yoksulluk
6 Açlık ve Aşırı Beslenme
7 Irkçılık ve Terör
8 Ara Sınav
9 İnsan Hakları ve Sınıflandırılması
10 İnsan Hakları İhlalleri
11 Doğal Kaynaklar ve Sınırlılığı
12 Enerji İhtiyacı ve Sorunu
13 İklim Değişikliği
14 Doğal ve Beşeri Felaketler
15 Çözüm İçin Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
16 Final Sınavı

Özey,R.(2006)Günümüz Dünya Sorunları.Aktif Yayınevi. İstanbul. Sam,N.,Sam, R.(2011) Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri.Ezgi Kitabevi. Bursa Editörler, Prof. Dr. Hayriye Sayhan & Yrd. Doç. Dr. Hayri Çamurcu, GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Tartışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 9 54
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
Okuma 14 6 84
Toplam İş Yükü (saat) 274

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek