GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
803002632010 MEDYA VE TOPLUM Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Medya ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklamak ve medya metinlerinde toplumsal kimliğin nasıl inşa edildiğini ifade etmektir


Dr Öğretim Üyesi Sinem ÇAMBAY


1 Medya kavramının önemini anlayabilir
2 Medya ve toplum arasındaki ilişkiyi kavrayabilir
3 Toplumsal kimliğin medyadaki temsilini kavrayabilir
4 Toplum kavramını açıklayabilir
5 Toplumsal norm ve kuralların medya yoluyla nasıl kurgulandığını irdeleyebilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Medya ve toplum ilişkisini açıklamak. Medyanın toplumsal kimliğin inşası sürecindeki etkisini irdelemektir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin amacı ve Tanışma
2 Medya Kavramı ve Medyanın İşlevleri
3 Toplum Kavramı
4 Toplumsallaşma Araçları
5 Medya Ve toplum arasındaki İlişki
6 Medya Ortamları
7 Toplumdaki Egemen Kültürel Anlayışın Medyaya Etkisi
8 Vize Sınavı
9 Medya ortamlarında kimliğin Sunumu
10 Medyada Kadın Kimliği
11 Medyada Çocuk Kimliği
12 Medyada Genç Kimliği
13 Medyada Yaşlı ve Engelli Kimliği
14 Medyada Mahremiyet Sorunu
15 Medya Okur Yazarlığı
16 Final Sınavı

1. ARSLAN, A. (2004). Medyanın Birey, Toplum Ve Kültür Üzerine Etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134, s.1-12. 2. ATABEK, N. (2002). Kamuoyu, Medya ve Demokrasi, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi Kurgu 19, 223-238. 3. BAHAR, H.İ. (2009). Sosyoloji, 3. Baskı, Ankara: USAK Yayınları. 4. NALÇAOĞLU, H. (2003). Medya ve Toplum İlişkisini Anlamak Üzere Bir Çerçeve. Medya ve Toplum. (Ed). Sevda Alankuş. İstanbul: İletişim Vakfı Yayınları. s. 43-57 5. Yengin, D. (2012). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları. 6. Yengin, D. (2012). Yeni Medyaya Eleştirel Bakış. Yeni Medya Ve… Ed: Deniz Yengin. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınları. 7. Yengin, D. (2012). Sosyal İletişim Aracı Olarak Akıllı Telefonların Oluşturduğu Uygulama Toplumu Olgusu: WhatsApp Uygulaması. Sosyal Medya Akademi. Ed: Tolga Kara, Ebru Özgen. İstanbul: Beta Yayınları.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Hazırlama 10 3 30
Rapor Sunma 10 3 30
Proje Hazırlama 1 6 6
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6
Okuma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek