GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802001052016 BİLGİSAYAR Ders 1 1 3,00

Lisans


Türkçe


DERSİN AMACI: Bu derste öğrenciye: 1. Bilgisayar, bilgisayar donanımı ve bilgisayarın kullanım alanları hakkında temel beceriler kazandırmak, 2. Windows XP’de çalışma, Windows tabanlı programları kullanma, çalışmaları saklama ve organize etme konularında beceri kazandırmak, 3. İnternete giriş yapabilme, Elektornik iletişim uygulama konularında beceri kazandırmak amaçlanmıştır.


Öğretim Görevlisi Ezgi Karataş


1 1. Bilgisayar ve bilişim kavramlarının temellerini açıklar.
2 2. Bilgisayarı kullanır ve yönetir.
3 3. Kelime işlemci uygulamasını anlar ve uygulamayı kullanarak dökümanlar oluşturur.
4 4. Hesap çizelgelerinin yapısını anlar ve değişik uygulamalar yapar.
5 5. Veritabanı içeriğini anlar ve kullanır.
6 6. Sunum yazılımını kullanır.
7 7. Elektronik posta ve web tarama uygulamalarını kullanır.

Birinci Öğretim[Yok]


Bu ders, bilgisayar, bilgisayar sitemleri, bilgisayar donanımı, Microsoft Windows uygulamalarını tanımlayan, Bu ders, bilgisayar, Open Office Writer, Open Office Impress,Open Office Calc ve İnternetin kullanılmasına ilişkin teorik ve uygulamalı bir derstir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilgisayarın kullanım alanları hakkında temel beceriler kazandırmak,
2 Bilgisayar, bilgisayar donanımı ve bilgisayarın kullanım alanları hakkında bilgi kazandırmak,
3 Windows Open Office tabanlı programları kullanma, çalışmaları saklama ve organize etme konularında beceri kazandırmak
4 İnternete giriş yapabilme, Elektornik iletişim uygulama konularında beceri kazandırmak,
5 İnternet’in etkili kullanılması için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
6 Open Office Writer programının kullanılabilmesi
7 Open Office Writer programında metin ve grafik düzenlemesi
8 Open Office Calc programında temel işlevlerin gerçekleştirilmesi
9 Open Office Calc programında verilerin düzenlenmesi, özetlenmesi ve çözümlenmesi
10 Open Office Calc programında matemetiksel işlemlerin yapılması ve grafik oluşturulması
11 Open Office Impress programının temel işlevlerin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması,
12 Open Office Impress programını kullanarak etkili sunum oluşturulması
13 SPSS programının temel işlevlerini gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması
14 Hastanelerde kullanılan elektronik kayıt ve dosyalama kayıt sistemlerini kullanabilmeleri için gerekli bilgi ve becerinin kazandırılmasıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6
Ev Ödevi 1 3 3
Toplam İş Yükü (saat) 86

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 1 2 2 1 1 4 3 1 2 4
ÖÇ 2 1 1 3 3 1 1 4 3 1 2 4
ÖÇ 3 1 2 3 5 2 1 4 3 1 3 4
ÖÇ 4 1 2 3 5 2 1 5 3 1 2 4
ÖÇ 5 1 1 4 4 3 1 5 3 1 3 5
ÖÇ 6 1 2 3 5 2 1 5 3 1 3 4
ÖÇ 7 1 3 4 5 3 1 5 3 2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek