GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802001082016 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Ders 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin sağlık sosyolojisi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, sağlık ve hastalığa ilişkin temel kavramları, sağlığın sosyal belirleyicilerini, sağlık sistemleri ve ebelik alanında yaşanan sorunları sosyolojik bakış açısıyla değerlendirme yapabilmelerini amaçlayan bir derstir.


Dr. Öğr. Üyesi Aysun EKŞİOĞLU


1 1. Sağlık ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi açıklayabilme
2 2. Hastalık ve sağlık olgusunu içinde bulunduğu toplumsal, kültürel ve politik bağlam ile ilişkilendirebilme
3 3. Sağlık alanındaki eşitsizlikleri değerlendirebilme
4 4. Beslenme ve diyetetik alanındaki konuların sosyolojik kavramlarla ilişkisini değerlendirebilme
5 5. Sağlığın sosyal belirleyicilerini açıklayabilme
6 Beslenmenin, kültür, toplumsal sınıf ve küreselleşme üzerindeki etkilerini tartışabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bu derste, sağlık sosyolojisinin gelişimi, sağlık hastalık kavramı, toplumun ve gündelik hayatın medikalleşmesi, Küreselleşme ve gıda, geleneksel ve alternatif tıp,Beslenme ve kültür konularının sosyolojik açıdan ilişkilendirilmesi yapılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 • Dersin Tanıtımı
2 • Sağlık Sosyolojisinin gelişimi
3 Sağlık ve hastalığın sosyal belirleyicileri
4 • Sağlık, hastalık kavramı
5 • Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve sosyal bir problem olarak sağlık sistemi
6 • Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp
7 Toplumun ve Gündelik Hayatın medikalleşmesi
8 • Sağlıklı Beslenme ve Beden İlişkisi
9 • Toplumsal Sınıf ve Beslenme
10 • Türkiye’de Gıda ve Beslenme Sosyolojisi
11 • Küreselleşme ve Gıda • Teknolojik Gelişmelerin Yemeği Dönüştürmesi, McDonaldlaşma
12 • Beslenme ve Kültür
13 • Beslenme ve Diyet Alanında Medyanın Etkileri
14 • Nutrisyonel Dönüşüm
15 Vize
16 Final

1. Editör: Edwin R. Van Teijlingen, George W. Lowis, Peter McCaffery, Maureen Porter. Midwifery and the Medicalization of Childbirth: Comparative Perspectives 2. Deery, R., Denny, E., & Letherby, G. (2015). Sociology for Midwives. (1st ed.) Cambridge: Polity Press. 3. Foucault, Michel. (2016). Kliniğin doğuşu. Ankara: Epos Yayınları 4. Zafer Cirhinlioğlu, Sağlık Sosyolojisi, Nobel Yayınevi 2010. 5. www.ahmetsaltik.net- www.sosyoloji.hacettepe.edu.tr/genelbilgiler.htm 6. Adak, Nurşen Özçelik. Sağlık Sosyolojisi Kadın ve Kentleşme. Birey Yayıncılık. 1. Bs. İst., 2002 7. Saltık A. Beritan Göçeri 15-49 Yaş Grubu 158 Kadını Kapsayan Medikososyal Bir Çalışma. T.Ü. Tıp Fak. Dergisi. 5: (1); 95-106 (1988). 8. Beardsworth, A., Keil, T. (2012) Yemek Sosyolojisi: Yemek ve Toplum Çalışmasına Davet, (Çev. Abdulbaki Dede), Ankara: Phoenix Yayınevi. 9. Koç, M. (2013). Küresel Gıda Düzeni, Ankara: NotaBene Yayınları. 10. Ritzer, G. (1998). Toplumun McDonaldlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme, (Çev. Şen Süer Kaya), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 11. Schlosser, E. (2004 [2001]). Hamburger Cumhuriyeti: Amerikan Fast Food Kültürünün Karanlık Yüzü, (Çev. Hayrullah Doğan), İstanbul: Metis Yayınları. 12. Scholliers, P. (2008). Yenilik ve gelenek: gastronominin önündeki yeni ufuk. Yemek: Damak Tadının Tarihi içinde, Haz. Paul Freedman, (Çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Oğlak Yayıncılık.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 2 26
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 58

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 3 2 1 3 3 4 4 4 3 3
ÖÇ 2 3 4 3 1 5 3 4 3 3 2 3
ÖÇ 3 2 2 4 3 4 3 2 4 3 3 3
ÖÇ 4 1 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3
ÖÇ 5 2 2 3 1 4 5 3 3 3 3 2
ÖÇ 6 2 2 3 2 5 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek