GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802001122016 TEMEL PSİKOLOJİ Ders 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


Psikoloji dersi, psikoloji biliminin ne olduğu, psikolojinin temel konuları, kavramları ve ilgi alanları hakkında bilgilendirerek, insan doğasına, davranışlarına ve insani süreçlere ilişkin temel bilgileri öğretmeyi amaçlar.


Arş. Gör. Dr. Gizem Beycan Ekitli


1 Psikoloji biliminin doğasını anlayabilme.
2 Psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
3 Temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme.
4 Psikolojinin önemini fark edebilme
5 Psikolojinin beslenme ve diyetetik uzmanlığındaki yerini ve önemini anlayabilme
6 Psikolojinin yeme davranışı ve beden algısı üzerindeki etkisini kavrayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Psikoloji nedir? Temel alanları. Evrimsel Psikoloji, Biyolojik Psikoloji Genetik ve davranış. Öğrenme. Algılama. Belek. Dürtüler ve güdülenme. İnsan Davranışının Temelleri. Benlik. Kişilik. Gelişim psikolojisi. Yeme Bozuklukları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2 Psikolojinin tanımı ve içeriği Bir Bilim Olarak Psikoloji. Psikoloji nedir? Psikolojinin Tanımı. Psikolojinin Temel Alanları. Psikoloji Temelli Yaklaşım. Psikolojinin alt alanları Tarihsel gelişim ve okullar
3 Evrimsel Psikoloji
4 Genetik ve Davranış
5 Biyolojik Psikoloji Fizyoloji ve davranış Merkezi sinir sistemi Çevresel sinir sistemi
6 İnsan Davranışının Temelleri - Determinist Psikoloji
7 Benlik - Kendini Tanıma
8 ARA DEĞERLENDİRME
9 Benlik Benlik Kavramı
10 Kişilik Gelişimi Kuramları Kişiliğin Tanımı ve Özellikleri Kişilik Teorileri
11 Gelişim Psikolojisi -Psikoseksüel Gelişim -Bilişsel Gelişim -Ahlak Gelişim -Psikososyal Gelişim
12 Normal - Anormal Davranış
13 Yeme Bozuklukları
14 Stres, yeme davranışı ve psikopatoloji
15 Danışmanlık ve psikoterapiler
16 DÖNEM SONU DEĞERLENDİRMESİ

Plotnik, R. (2007). Psikoloji’ye Giriş. İstanbul: Kaknüs Psikoloji. Yardımcı Kitaplar: Morris, C.G. (1996). Psikoloji Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve davranışı, remzi kitapevi, İstanbul. Morgan, C.T.(1995). Psikolojiye Giriş, Meteksan, Ankara. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Psikiyatri Hemşireliğinde Bakım Sanatı (2020) Ed: Olcay Çam, Esra Engin, ISBN:978-625-7291-07-1, Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul Tıp Kitabevleri.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4
ÖÇ 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3
ÖÇ 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3
ÖÇ 5 3 3 4 3 3 3 3 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 3 4 4 3 3 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek