GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2802002012016 BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I Ders 2 3 5,00

LisansBesin Kimyası ve Analizleri I dersi Beslenme ve Diyetetik eğitiminde temel bir derstir. Dersin amacı, besin maddelerinin temel bileşenlerinden olan yağ, protein, mineral maddeler ve suyun kimyası ve özellikleriyle, işleme ve depolama sırasındaki fiziksel ve kimyasal değişmeleri açıklamaktır.


Dr. Hasan KEŞKEKOĞLU


1 Besin ögelerinden su, lipitler, proteinler ve mineralleri tanımlar, sınıflandırır ve özelliklerini açıklayabilir
2 Besin ögelerine ait kimyasal yapılarını açıklayabilir, kimyasal reaksiyonlarını tanımlar ve laboratuvar uygulamalarını yapabilir
3 Her bir besin ögesinin bozulma etmenlerini tanır ve bozulmayı önlemek için alınacak tedbirleri ve kullanılacak antioksidanları bilir.
4 Mutfak uygulamaları sırasında besin ögelerinde oluşan bazı yapısal değişikleri açıklayabilir.
5 Besin içeriklerine göre gıda maddelerini tanır

Birinci Öğretim


yok


[Yok]


Su (su ve buzun fiziksel özellikleri, su molekülünün yapısı, su tipleri, su aktivitesi ve gıdaların bozulması), proteinler (amino asitlerin özellikleri ve reaksiyonları, amino asitlerin sınıflandırılması, amino asitlerin nicel ve nitel tayini, proteinlerin yapısı, proteinlerin biyolojik değeri, proteinlerin fizikokimyasal özellikleri, proteinlerin sınıflandırılması, proteinlerin nicel ve nitel tayini), lipitler (lipit ve yemeklik yağların tanımı ve sınıflandırılması, yağ asitlerinin yapısı ve özellikleri, lipitlerin kimyasal özellikleri, düz zincirli ve aromatik yapılı yağ alkolleri, yağların bozulmasını önlemede kullanılan antioksidanlar), mineral maddeler (minerallerin sınıflandırılması, minerallerin doğada ne şekilde bulunduğu, minerallerin emilimi üzerine etki eden faktörler), toksik mineraller.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, su aktivitesi, gıdalarda bulunan su tipleri Laboratuvarın tanıtılması
2 Lipitler ve yemeklik yağlar; tanım ve sınıflandırma Sularda sertlik tayini
3 Lipitlerin yapı ve özellikleri Çeşitli gıdalarda yağ tayini (soxhalet yöntemi ile)
4 Yağ asitleri; isimlendirme, sınıflandırma, doymuş, doymamış, çok doymamış yağ asitlerinin yapı ve özellikleri Çeşitli gıdalarda yağ tayini
5 Lipitlerin kimyasal özellikleri; hidroliz ve esterleşme tepkimeleri Yağlarda iyot sayısı tayini
6 Çift bağlarda meydana gelen tepkimeler; hidrojenasyon ve halojen katılması tepkimeleri Yağlarda asit sayısının saptanması
7 Otoksidasyon tepkimeleri Yağlarda sabunlaşma indisi tayini
8 Ara sınav Ara sınav
9 Amino asitlerin özellikleri ve reaksiyonları Protein ve amino asitlerin renk tepkimeleri
10 Amino asitlerin sınıflandırılması, nicel ve nitel tayinleri Amino asit tayini
11 Proteinlerin yapısı ve özellikleri Amino asitlerde izoelektrik nokta tayini
12 Proteinlerin sınıflandırılması Aminoasit tayini 2
13 Mineraller Çeşitli gıdalarda nem tayini
14 Toksik mineraller Çeşitli gıdalarda kül tayini
15 Final sınavı Laboratuar sınavı

Gıda Kimyası: İlbilge SALDAMLI (editör), 2005, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2. baskı. 587 sayfa Gıda Kimyası: Semih ÖTLEŞ, Ege Üniversitesi Basım Evi. Bornova /İzmir. 2. Baskı. Gıda Kimyası: Arsan BİLİŞLİ, 2009, Sidas Medya, 355 sayfa. Principles of Food Cemistry. John,M.deMan.,(Edited); An Apsen Publication.(1999) “Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods” . Wildman, R.E.C. (Edited) CRC Pres, Boca Radon (2001)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 5 0 1
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Rapor Hazırlama 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 137

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 4 3 2
ÖÇ 2 4 1 3 3 2
ÖÇ 3 4 1 5 3 5 2
ÖÇ 4 4 5 3 5 2
ÖÇ 5 5 5 5 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek